Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Pravidlá pre tvorbu doménového mena MOBI

Doménová mená musia vyhovovať normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a akýmkoľvek ich nahradzujúcim alebo doplňujúcim normám. (RFC = Request For Comments, rozumie sa označenie rady dokumentov obsahujúcich výskumy, merania a pozorovania, rovnako ako navrhované a prijaté štandardy pre TCP/IP protokol).

Jedná se hlavne o tieto podmienky:

  • doména môže obsahovať len znaky [a-z, 0-9, -]
  • doména musí obsahovať minimálne 3 znaky
  • dĺžka doménového mena je najviac 63 znakov
  • doménové meno nesmie začínať, ani končiť znakom "-"
  • doménové meno nesmie obsahovať dva znaky "-" za sebou
  • doménu je možné registrovať na 1 rok a viac
  • doménu je možné predlžovať o 1 rok a viac
  • doménu môže registrovať každý žiadateľ bez obmedzení, teda aj zahraničné osoby a firmy

Každé doménové meno musí byť unikátne.
Nie je možné registrovať doménové meno zhodné s už registrovaným doménovým menom.