Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Potvrdenie zmien písomnou formou

V prípade ak e-mailové adresy kontaktov, ktoré môžu vykonať online potvrdenie neexistujú alebo nie sú funkčné. je možné potvrdenie vykonať pomocou formulára,
ktorý si môžete nechať zaslať na akýkoľvek e-mail. Za pomoci formulára sa tiež vykonáva potvrdenie zmeny držiteľa.

Postup pre potvrdenie papierového formulára

  • Požiadajte o zmenu vygenerovaním žiadosti.
  • Formulár si môžete pri podaní žiadosti nechať zaslať na ľubovolný e-mail.
  • Formulár si vytlačte.
  • Potvrďte notársky overeným podpisom (notár, matrika) autorizované osoby .
  • Zašlite poštou na adresu registrátora: ZONER software, a.s., Nové sady 18, Brno 602 00.
  • Po obdržaní a overení formulára sú požadované zmeny vykonané.