Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Plánovač úloh (CRON)

Plánovač úloh (CRON) je program bežiaci na našom servery, ktorému môžeme určiť, čo má kedy spustiť. Môžeme ho použiť pri spustený skriptov vykonávajúcich pravidelnú údržbu databázy, zálohovania, sťahovania určitých informácii a podobne.

Aby ste mohli na niektorej zo služieb nastaviť naplánované úlohy, najskôr si vyhľadajte v Zozname služieb doménu, pre ktorú ich budete nastavovať a kliknite na jej názov.

domény filtr eu.png

Plánovač úloh má svoju záložku vedľa záložiek Základné údaje a Elektronická pošta.

Po kliknutí na odkaz  sa Vám otvorí ponuka pre nastavenie novej naplánovanej úlohy.

Parametre, ktoré môžete úlohe nastaviť

 • URL - sem vložíte odkaz na skript, ktorý sa bude spúšťať aj s prípadnými parametrami. Zadávajte jej v tvare https://moje-domena.sk/skripty/skript.php?promenna=hodnota
 • Spustenie - tu zvolíte frekvenciu vykonávania úlohy. Najvyššia možná frekvencia spúšťania je raz za minútu, najnižšia raz za mesiac.
 • Kedy - tu upresníte, kedy presne má k spusteniu úlohy dochádzať, na fotke vyššie vidíte, že napríklad pri mesačnej je možné nastaviť aj koľkáty deň v mesiaci sa má úloha spúšťať.
 • Poznámka - slúži pre zapísanie Vášho vlastného popisu, ktorým si môžete úlohu pre väčšiu prehľadnosť označiť. Bude sa zobrazovať v tejto tabulke naplánovaných úloh.

Operácie s vloženými úlohami v menu

 • do nastavenia úlohy sa dostanete pomocou tlačítka a môžete tam upraviť všetky parametre úlohy, ako sú rozpísané vyššie
 • spúšťanie automatickej úlohy môžete zakázať kliknutím na tlačítko čím vypnete pravidelné vykonávanie tejto úlohy. Akonáhle ju budete chcieť opäť spustít, stačí kliknúť na tlačítko ktoré sa potom bude zobrazovať miesto nej
 • pokiaľ chcete vyskúšať funkčnosť skriptu, stačí kliknúť na tlačítko Po spustení sa Vám vypíše aj kód HTTP, s ktorým volanie úlohy skončilo, ideálne teda 200, teda OK
 • pre vymazanie úlohy zo zoznamu slúži posledné tlačítko 

Podrobnosti ku spracovaniu volaného skritpu

 • Požiadavky sú spustené zo servera nereid.czechia.com (217.198.112.79).
 • Timeout do akejkoľvek prvej odozvy na HTTP GET požiadavku je 2 minúty.
 • Následný timeout na načítanie dát odozvy je 3 minúty. Tento timeout sa resetuje po každej "dávke" dát, čo príde zo serveru. Pokiaľ je treba držať cron skript dlhšiuí dobu otvorený, stačí priebežne každé cca 3 minúty niečo malého vypisovať, aby server detekoval aktívny skript. Je potrebné mať v skripte vypnuté cachování odpovedí na PHP, aby sa tieto zápisy PHP nehromadili v buffere.
 • Maximálny objem prečítaných dát je 10 MiB. Po prečítaní >= 10 MiB sa spojenie ukončuje bez ohľadu na možné ďalšie prichádzajúce dáta zo serveru.