Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Skriptovací/programovací jazyk PHP

Programovací jazyk PHP sa vyvíja už od roku 1994, kedy bol primárne vyvinutí pre osobné domáce stránky. Odtiaľ je tiež jeho názov - Personal Home Page. PHP sa ďalej vyvíjalo a stále vyvíja. V tejto časti nápovedy nájdete niekoľko základných informácií k tomuto jazyku a tiež odkazy na ďalšie zdroje informácií pre tích z Vás, ktorí sa chcete dozvedieť viac.

Čo PHP umožňuje?

PHP "PHP: Hypertext Preprocessor" je veľmi rozšírený Open Source skriptovací jazyk pre tvorbu webu. Umožňuje relatívne ľahké programovanie aplikácií na strane serveru. To znamená, že prehliadač pošle serveru správu, aby vyhodnotil stránku a vrátil ju. Server potom stránku vráti späť rovnako ako by vracal statickú stránku v html. Syntax jazyka je veľmi podobný jazykom ako sú C, Java nebo Pearl. PHP je objektovo orientovaný jazyk, obzvlášť v poslednej verzii 5, ale nie je podmienkou písať objektovo.

V spojení skriptovacieho jazyka PHP a databázového systému MySQL tak vzniká mocný nástroj pre tvorbu zložitých, napriek tomu však veľmi výkonných a stabilných internetových prezentácií či aplikácií.

Domovská stránka projektu PHP: http://www.php.net

Za akých okolností je možno používať PHP?

Na serveroch našej spoločnosti je PHP možno prevádzkovať za predpokladu, že ste si nechali pre svoju doménu zriadiť niektorú variantu webhostingu, ktorá umožňuje spúšťanie PHP skriptov. Vhodnou voľbou je rovno výber takej varianty, ktorá podporuje aj MySQL databázy, pretože väčšina programátorov internetových aplikácií v PHP sa skôr či neskôr bez MySQL databáze nezaobíde.

Niektoré základné informácie o programovaní v PHP môžete nájsť napr. tu.