Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

PGP šifrovanie - Mailvelope

Pokiaľ pre emailovú komunikáciu využívate, či chcete využívať PGP šifrovanie, prostredí Webmailu, ku ktorému pristupujete cez prehliadač na svojom počítači je možné tento nástroj rozšíriť pomocou pluginu Mailvelope, ktorý je možné nainštalovať v prehliadači Firefox, Chrome a Edge.

Upozornenie: PGP šifrovanie je možné použiť iba pokiaľ osoba, s ktorou komunikujete tiež používa PGP šifrovanie a z uživateľského hľadiska je tento druh komunikácie určený skôr pre technicky zdatnejších užívateľov.

Inštalácia pluginu

Plugin Mailvelope môžete pre jednotlivé prehliadače nainštalovať na následujúcich odkazoch:

 logo-firefox.png Mozilla Firefox
 logo-chrome.png Google Chrome 
 logo-edge.png Microsoft Edge

Aktivácia

1) Prihláste sa do prostredia Webmailu -> Nastavenia -> Vlastnosti -> Šifrovanie -> Použiť hlavnú kľúčenku Mailvelope

2) Otvorte správu Mailvelope pluginu vo Vašom prehliadači (ikona mailvelope_logo.PNG v hornej lište) -> Prehľad/Volby -> Authorized Domains -> Pridať novú položku a vyplňte viď. nižšie (nezabudnite zatrhnúť posuvník API viď. obrázok):

mailvelope_authorized_domains.PNG

3) V hornom menu pluginu Mailvelope kliknite na Správa kľúčov, kde môžete buďto vykonať import už vytvoreného páru PGP kľúčov, ktorý už používate (tiež import verejných kľúčov kontaktov, s ktorými budete komunikovať), alebo si tu môžete vytvoriť úplne nový pár kľúčov.

4) Po vytvorení, alebo importe už existujúceho páru PGP kľúčov bude na príslušnú emailovú adresu odoslána zašifrovaná správa, ktorá obsahuje odkaz, na ktorý je z dôvodu overenia nutné kliknúť. Túto správu si otvorte v prostredí Webmailu, kde pri kliknutí na zašifrovanú správu budete vyskakovacím oknom vyžiadaný k zadaniu hesla tejto sady kľúčov (heslo, ktoré ste uviedli pri vytváraní páru kľúčov). Po vyplnení hesla a potvdení bude správa dešifrovaná a môžete Vašu schránku overiť kliknutím na odkaz.


odosielanie a čítanie šifrovaných správ

Pre odosielanie šifrovanej správy z Webmailu jednoducho zakliknite tlačítko "Šifrovať", ktoré sa Vám pri písaní zobrazí v hornej lište viď. obrázok nižšie. Tlačítkom pod textovým polom je tiež možné vložiť prílohu, ktorá bude tiež zašifrovaná. S procesom čítania šifrovaných správ ste sa už oboznámili v kroku verafikácie Vašej emailovej adresy, kedy pri otvorení šifrovanej správy budete vyžiadaný k zadaniu hesla Vášho páru kľúčov a správa bude následne dešifrovaná.