Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Microsoft Outlook 2013/2016

V následujúcom návode si ukážeme, ako správne nastaviť poštového klienta Microsoft Outlook 2013/2016. Nastavenie poštových klientov MS Outlook 2013 a 2016 je veľmi podobné. Pre ilustráciu si nastavenie ukážeme na verzii MS Outlook 2016.

Základné nastavenie MS Outlook 2016

Pri prvnom spustení poštového klienta MS Outlook 2016 sa nám zobrazí dialogové okno, v ktorém budeme vyzvaný k pridaniu nového E-mailového účtu. Pokiaľ máme už MS Outlook nainštalovať, tak prihlasovaciu stránku vyvoláme po rozkliknutí odkazu Súbor. Pre pripojennie našej e-mailovej schránky následne klikneme na odkaz Pridať účet
viac obrázok nižšie:

V dalšom kroku budeme vyzvaný k pripojeniu e-mailovej schránky do MS Outlook.

Zadáme teda potrebné prístupové údaje:

Meno: Tato zadaná položka sa prejaví, ako meno odosielateľa našich e-mailov. V tomto ilustatívnom prípade sme zvolili meno Novák

E-mailová adresa: Tu uvedieme názov našej e-mailovej schránky. V tomto ilustrativnom prípade sme použili adreesu "novak @ nazov-domeny.sk"

Heslo: Do tohoto pola vložíme platné heslo našej e-mailovej schránky.

Následne  klikneme na odkaz Ďalšie. Vykoná sa test dostupnosti poštovej schránky. Zobrazí sa Vám následujíce dialogové okno.

MS Outlook rozpoznal, že daná e-mailová schránka existuje, ničmenej nenašiel automaticky možnosť šifrovaného pripojenia. Túto informáciu môžeme zatiaľ ignorovať a pokračujme v nastavení kliknutím na odkaz Ďalšie

V prípade, že sa nám zobrazí toto dialogové okno, automatické nastavenie MS Outlook sa úspešne podarilo. MS Outlook nám defaultne nastavil nešifrované spojenie a typ účtu POP3.  V prípade, že sme s daným nastavením spokojni, tak klikneme na odkaz Dokončiť.

Pokročilé nastavenie MS Outlook 2016

Pokiaľ chceme napríklad využiť šifrované spojenie medzi serverom a MS Outlook, či zmeniť typ účtu z POP3 na IMAP, tak zaškrtneme odkaz Zmeniť nastavenie účtu. Zobrazí sa nám následujúce dialogové okno:

Klikneme na odkaz Ďalšie. V následujocm kroku môžeme vykonať úpravu defaultného nastavenia nášho účtu v MS Outlook 2016.

Môžeme teda zmeniť typ účtu na:

  • POP3 - Tento typ účtu sťahuje poštu zo serveru priamo do Vášho počítače. Je tedy vhodný v prípade, že Vaša schránka nieje dostatečně veľká, alebo pristupujete k pošte len z jednoho zariadenia
  • IMAP - Tento typ účtu ponechá správy na servery a do klienta sťahuje ich obraz. Je teda vhodný v prípade, že poštu spravujete z viacero zariadení a poštu potrebujete mať neustále k dispozícii. 

Nastaviť adresu serverov na:

-Server pre prichádzajúcu poštu:

IMAP.ZONER.COM  - pokiaľ máme nastavený typ účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokiaľ máme nastavený typ účtu POP3

-Server pre odchádzajúcu poštu na:

SMTP.ZONER.COM

 

Pre podrobnejšie nastavenie serverov pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu klikneme na tlačítko Ďalšie nastavenia a zobrazí sa nám následujúce dialogové okno:

Tu najprv zvolíme možnosť pre nastavenie Serveru pre odchádzajúcu poštu. Pre správnu funkčnosť odchádzajúcej pošty v MS Outlook je nutné nastaviť overenie serveru pre odchádzajúcu poštu a to zaškrtnutím odkazu Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) požaduje overenie. Zvolíme tiež, aby sa použila rovnaké nastavenia, ako pre server príchádzajúcej pošty. Potom klikneme na odkaz Upresniť, kde budeme môcť nastaviť konkrétne parametre serverov a tiež zabezpečené/ šifrované spojenie MS Outlook s poštovým serverom.

Nastavení šifrování

V tomto dialogovém okne máme možnosť vykonať úpravu spojenia medzi serverom a MS Outlook, teda nastaviť napríklad zabezpečenie/ šifrovania spojenia cez TLS. Zvolením konkrétneho typu šifrovania sa Vám automaticky upraví aj číslo portu, prostrednictvom ktorého bude prebiehať komunikácia medzi MS Outlook a poštovým serverom. Viac informácii o zabezpečenom spojení nájdete v tomto článku

Po vykonaní potrebného nastavenia kliknite na odkaz OK. Potom prebehne opäť test overenia Vášho účtu v MS OUtlook.

Následne sa zobrazí toto dialogové okno, kde vidíme, že nastavenie prebehlo úspěšne a môžeme kliknúť na odkaz Zavrieť. Tým môžeme nastavenie účtu považovať za ukončené a plne sa už venovať správe pošty v aplikácii MS Outlook.

Pokiaľ sa v priebehu nastavovánia poštového účtu zobrazí nejaké chybové hlásenie, alebo sa nastavenie nepodarilo, kontaktujte našu zákaznickou podporu

Prípadne preverte, či máte zadané všetky údaje správne a či chybové hlásenie neodpovedá niektorému z príkladov uvedených nižšie

Problémy pri nastavení a časté chybové hlásenia

Chyba pri overení poštového účtu

Viď ilustračný obrázok nižšie:

Nižšie si uvedieme niekoľko častých problémov pri nastavování poštového klienta MS Outlook 2013/2016

Chybové hlásenie nás informuje o tom, že sa aplikácii MS Outlook nepodarilo prihlásiť k Vašej e-mailovej schránke.

Môže to znamenať, že poštová služba na doméně už neexistuje, je pozastavená alebo je len zle zadaný názov Vašej e-mailovej schránky, či heslo.

Odporúčame v tomto prípade preveriť všetky vyššie uvedené možnosti a pokúsiť sa prihlásenie opakovať.

Chyba pri overení serveru 

Viď ilustračný obrázok nižšie:

Chybové hlásenie môže mať viacero podôb a väčšinou konkrétne informuje, kde se stala chyba pri overení poštového serveru. Nižšie si uvedieme niekoľko príkladov a ich riešenie:

(Nižšie uvedené chybové hlásenia sú iba ilustračného charakteru a ich znenie sa môže mierne líšiť).

- Nepodarilo sa prihlásiť k serveru prícháczajúcej pošty

Dané chybové hlásenie nás informuje o tom, že sa nepodarilo spojiť so serverom pre prichádzajúcu poštu. Príčinou môže byť to, že poštová služba na Vašej doméne je pozastavená, alebo je len zle zadaný názov serveru pre prichádzajúcu poštu.

- Nepodarilo sa odoslať zkušobnú e-mailovú správu

Dané chybové hlásenie nás informuje o tom, že se nepodarilo spojiť so serverom pre odchádzajúcu poštu. Príčin môže byť niekoľko:

1) Pri nastavování Vášho poštového účtu ste nepotvrdili overenie serveru SMTP pre odchádzajúcu poštu. Ako toto overenie vykonať je uvedené v nápovede pre pokročilé nastavenie MS Outlook viď text výššie.

2) Váš poskytovateľ internetového pripojenia blokuje jeden z portov na ktorom je pošta odosielaná. Najčastejšie to býva práve port 25, ktorý býva defaultne nastavovaný pri (smtp) servere pre odchádzajúcu poštu. Nejjednoduchšším riešením v takom prípade býva prieviesť zmenu nastavení servera pre odchádzajúcu poštu tým, že namiesto portu 25 nastavíte port 587. Viac o funkcii portov a ich rozdieloch nájdete tu.

3) Server pre odchádzajúcu poštu je nedostupný. Poštová služba na Vašej doméně je pravdepodobne pozastavená. V takom prípade odporúčame kontaktovať našu zákaznicku podporu

Chyba pri overení certifikátu 

(Upozorňujeme, že používanie zabezpečeného/šifrovaného  spojenia Vášho poštového klienta so serverom, dnes patrí  k štandardu a je na našich poštových serveroch plne podporované).

Viď ilustračný obrázok nižšie:

Toto upozornenie sa Vám môže zobraziť v prípade, že zvolíte možnosť zabezpečeného/ šifrovaného spojenia pomocou STARTLS, alebo SSL/TLS.

Chybové hlásenie sa zobrazí v prípade, že nemáte nastavenú presnú adresu servera pre príchádzajúcu  a odchádzajúcu poštu. Odporúčame preto preveriť nastavenia klienta MS Outlook a nastaviť následujúce hodnoty:

-Server pre príchádzajúcu poštu:

IMAP.ZONER.COM  - pokiaľ máme nastavený typ účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokiaľ máme nastavený typ účtu POP3

-Server pre odchádzajúcu poštu na:

SMTP.ZONER.COM