Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Odosielanie emailov cez autentizovaný SMTP server

Plugin Easy WP SMTP umožňuje konfigurovať a odosielať emaily prostredníctvom autentizovaného SMTP serveru. Získate tak väčšiu šancu, že budú emaily doručované do zložky Doručená pošta miesto do SPAMU.

1) Inštalácia pluginu

V prvej rade je potrebné nainštalovať samotný plugin Easy WP SMTP, ktorý je k dispozícii ku stiahnutiu priamo v administrácii WP.

V ľavom menu choďte na položku Pluginy a vyberte možnosť Inštalácia pluginov.

Vyhľadajte Easy WP SMTP, nainštalujte a aktivujte.

 

2) Všeobecné nastavenia

V ľavom menu zvoľte položku Nastavenie a následne Easy WP SMTP.

From Email Address: Emailová adresa, ktorá bude použitá k odosielaniu e-mailov príjemcom
From Name: Meno, ktoré uvidia príjemcovia ako súčasť hodnoty „od“ alebo „odosielateľ“.
Reply-To Email Address: Pole ponechajte prázdne, ak chcete pre odpoveď použiť rovnakú adresu, z ktorej odosielate.
SMTP Host: Server odosielanej pošty (napríklad: 1234.mail.zonercloud.net)
Type of Encryption: Pre šifrované spojenie odporúčame možnosť SSL/TLS.
SMTP Port: Port, ktorý bude použitý k prenosu odosielanej pošty na poštový server (napríklad: 465, 587)
SMTP Authentication: Odporúčame ponechať zaškrtnutú prednastavenú možnosť "Yes", aby ste sa riadne autentizovali voči danému serveru.
Username: Používateľské meno, ktoré používate pre prihlásenie na mail server
Password: Heslo, ktoré používate pre prihlásenie na mail server

Po dokončení nastavení nezabudnite všetko uložiť pomocou tlačítka Save changes.

Podrobné informácie o spôsobe konfigurácie týchto možností nájdete v tomto článku.

3) Pokročilé nastavenie

V tejto časti máte mj. možnosť importovať súbor (Import settings) s uloženým nastavením pluginu. Upozorňujeme, že po nahraní budú odstránené všetky vaše predošlé nastavenia. Postupujte teda opatrne, prípadne odporúčame použiť Export settings, čím si vytvoríte súbor so zálohou.

4) Testovanie, ladenie

Táto časť umožňuje vykonať test odoslania správy, aby ste si overili, že váš WordPress je pripravený na prenos všetkých odosielaných emailov na váš server SMTP. Skladá sa z následujúcich možností:

To: Emailová adresa, ktorá bude použitá k odosielaniu emailov príjemcom
Subject: Predmet správy
Message: Textová oblasť pre napísanie testovacej správy.

Kliknutím na tlačítko Send test email, sa plugin pokúsi odoslať email príjemcovi uvedenom v poli „To“.

V prípade ak správa úspešne odoslaná nebude, zobrazí sa vám chybová hláška s konkrétnou príčinou. Odporúčame prekontrolovať nastavenia, prípadne sa obrátiť na našu zákaznícku podporu s konkrétnym príkladom (screen chyby a nastavení).