Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nové koncovky domén - nTLD

V roku 2011 bolo na zasadaní neziskovej organizácie ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) v Singapúre schválené rozšírenie doménových názvov o nové koncovky TLD (Top Level Domain). Nové TLD sú postupne zavádzané od roku 2014.

Zoznam nových koncoviek domén, ktoré je možné našim prostredníctvom registrovať, nájdete na našich stránkach tu:
https://www.slovaknet.sk/clanok/nove-tld-domeny/

Prémium domény

Špecialitou týchto nových domén je vyradenie konkrétnych doménových mien ako prémiových.
Takáto doména je potom registrom danej TLD označená ako "PREMIUM DOMAIN", jej cena je oproti štandardnej cene uvedená v cenníku domén vyššej. Rozhodnutie o zaradení konkrétnej domény medzi prémium domény je plne v kompetencií určeného registru daného typu TLD.

Trademark Clearing House

Niektoré názvy nových TLD domén môžu byť v procesu tzv. predregistrácie zaregistrované v tzv. Trademark Clearing House, čo je databáza overených, registrovaných ochranných známok.

V prípade registrácie domény zhodujúcej sa s ochrannou známkou v databáze TMCH iným subjektom, bude majiteľ známky na tento fakt upozornený behom ďalšieho registračného obdobia, tzv. „Claims period“ (obdobie 90 dní po začiatku voľnej registrácie domén).V prípade, že majiteľ registrovanej ochrannej známky bude mať námietky proti registrácií doménového mena zhodujúceho sa s ochrannou známkou, môže podať k rozhodcovskému súdu sťažnosť či námietku proti existencií tejto domény.

Pokiaľ by majiteľ ochrannej známky dosiahol zrušenie tohoto doménového mena, držiteľovi doménového mena nevzniká nárok na vrátenie poplatku za registráciu doménového mena.

Ak je doména v tzv. Claims Period, tak jej cena nie je ovplyvnená prípadnými akčnými ponukami. Domény v Claims Period nie sú nikdy predmetom zľavy a to ani v prípade, že na daný typ TLD práve prebieha nejaké cenové zvýhodnenie.