Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Centrum administrácie

predstavuje zákaznícku administráciu, ktorá Vám zaručí komfortnú správu domén a hostingových služieb.

Jednoduchá správa domén, hostingu a virtuálnych serverov

Prostredie Centrum administrácie umožňuje užívateľom jednoduchú a prehľadnú správu všetkých služieb, ktoré sú rozdelené do vlastných sekcií. Môžete si tak ľahko zobraziť svoje služby ako sú domény, SSL certifikáty, databázy a virtuálne servery v jednom okne a to len prepínaním záložiek. V rámci každej záložky je možné dané služby ďalej filtrovať podľa rôznych kritérií ako názov, dátum expirácie, hostingový variant a mnoho ďalších.

V ľavom stĺpci sú zobrazené upozornenia na udalosti, ktoré Vás môžu zaujímať najviac, napríklad blížiaca sa expirácia domén, alebo pozastavený hosting. Pod upozorneniami ďalej nájdete celkový súhrn, ktorý predstavuje prehľadnú štatistiku v číslach o službách pod Vaším účtom. Prípadne môžete k vyhľadaniu konkrétnej služby použiť aj vyhledávacie pole "Hľadať ...", ktoré nájdete vo vrchnom menu.

Centrum administrácie poskytuje komplexnú sadu nástrojov pre správu hostingu ako je úprava DNS, vytváranie nových databáz a databázových prístupov, správa FTP prístupu, zmena verzie PHP, správa aliasov a mnoho ďalších možností.

Súčasťou centra administrácie je tiež fakturácia, ktorá Vám umožní zobrazenie aktívnych výziev a ich ľahkú úhradu. Súčasne si tu môžete zobraziť všetky daňové doklady, ktoré si môžete aj jednoducho stiahnuť.

administracia-zoznam-sluzieb-1.png

Správa domén

Pod záložkou Domény viď. obrázok nižšie sa Vám zobrazí výpis všetkých domén vrátane dátumu expirácie, hostingové varianty, dátumy zastavenia služby a ďalších informácii. Stav jednotlivých domén je tiež farebne rozlíšený, pokiaľ bude pri doméne, prípadne hostingu zistený problém, zobrazí sa pri nich červený bod. Domény si môžete vo vrchnom riadku ľahko filtrovať podľa rôznych kritérií.

Pokiaľ kliknete na záložku Certifikáty, môžete si ľahko skontrolovať ich stav, prípadne po kliknutí na konkrétny certifikát si môžete zobraziť jeho detail a v pravom menu ho nainštalovať, odinštalovať, stiahnuť si k sebe (pre inštaláciu na vlastný server), alebo certifikát úplne odstrániť.

administrace-seznam-sluzeb-2

Elektronická pošta

Správu elektronickej pošty nájdete po kliknutí na konkrétnu doménu pod záložkou Elektronická pošta (podmienkou je aktívny hosting pri danej doméne). Bájdete tu napríklad informácie k nastaveniu poštového klienta (server pre odchádzajúcu/prichádzajúcu poštu vrátane portov), vyčerpanú a zostávajúcu veľkosť, zoznam všetkých mailboxov vrátane prípadného presmerovania / aliasov, alebo či je pri mailboxe aktívna naše antispamová kontrola.

Nájdete tu tiež prihlasovacie údaje k administrátorskej schránke posmaster@, ktorá slúži k vytváraniu / rušení mailboxov, nastaveniu aliasov, presmerovaniu, zmene veľkosti, alebo hesla jednotlivých schránok a mnoho ďalších možností.

administracia_posta.pngMonitoring a správa serverov

Pod záložkou Servery si môžete zobraziť zoznam všetkých virtuálnych serverov, ktoré ste si u nás zakúpili. Po kliknutí na konkrétny server sa dostanete do jeho detailu, kde si môžete zobraziť detaily ako je jeho HW špecifikácia, IP adresa, najbližší dátum fakturácie a ďalšie.

V ľavom stĺpci máte možnosť server spustiť / zastaviť / reštartovať pomocou príslušných tlačítok.

Pod záložkami Grafy Využitie diskového priestoru máte potom možnosť zobrazenia HW zaťaženia jednotlivých komponentov až jeden rok spätne ako je CPU, RAM, HDD, sieťový prenos, databáza, celkové zaťaženie systému, alebo tiež stav HTTP, FTP a PING. Je tak možné ľahko získať prehľad o výpadkoch, prípadne vyťažení jednotlivých komponentov a pokiaľ je niektorý z nich limitujúcim faktorom, môžete ju po konzultácii s našou technickou podporou nechať navýšiť.

administrace-server-monitoring

Fakturácia

Vo vrchnom menu ďalej nájdete sekciu Fakturácia, kde si môžete zobraziť prehľad všetkých výziev k úhrade a daňových dokladov. Aktívne výzvy k úhrade tu môžete jednoducho uhradiť platobnou kartou, bankovým prevodom, alebo pomocou nášho kreditného účtu, ktorý tu môžete zároveň ľahko spravovať.

Pokiaľ je aktívnych výziev k úhrade niekoľko, môžete vykonať ich zlúčenie do jednej hromadnej výzvy. Ak teda máte väčší počet služieb, môžete si týmto spôsobom proces úhrady zjednodušiť.

administrace-fakturace.png

Hromadná správa

Ďalšou funkciou Centra administrácie je hromadná správa, ktorú nájdete vo vrchnom menu. Tu môžete v súčasnej dobe vykonávať prevody domén v stavu parkovania medzi jednotlivými zákazníckymi účtami. V blízkej budúcnosti bude možné prevádzať tiež domény vrátane aktívnych služieb a pribudnú tiež ďalšie funkcie, ktoré správu služieb urýchlia.

administrace_hromadna_sprava.png