Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavenie zabezpečenej komunikácie - POP3S, IMAPS, SMTPS

Naše poštové servery umožňujú zabezpečenú komunikáciu na internete - a to servery pre odosielanú poštu, ako aj pre doručovanú.

Oproti klasickému nastaveniu sa POP3S, IMAPS a SMTPS líši tým, že pri konfigurácii serverov pre doručovanú a odosielanú poštu v e-mailovom klientovi zvolíte možnosť používania zabezpečenej (šifrovanej) komunkácie - SSL/TLS. Toto nastavení sa svojim názvom môže v rôznych e-mailových klientoch odlišovať. Důležité je tiež skontrolovať, či pri zapnutí tejto voľby Vám e-mailový klient ponúkol správny port. Porty, využívajúce SSL/TLS majú totiž od tých nešifrovaných iné čísla.

POP3S

Secure POP3 (POP3S) Vám umožní bezpečne sťahovať správy do e-mailového klienta aj na nezabezpečenej sieti. To je veľmi dôležité pre ochranu vášho súkromia.

POP3S je zašifrovaná verzia protokolu POP3 na porte 995.

SMTPS

SMTPS slúži na zabezpečenie komunikácie so serverom pre odosielanú poštu. Zároveň ak je zabezpečná komunikácia podporovaná aj serverom príjemcu Vašej správy, je e-mailová správa šifrovaná počas celej jej cesty internetom.

SMTPS je zašifrovaná verzia protokolu SMTP na porte 465.

IMAPS

Protokol IMAP umožňuje pristupovať k pošte tak, že pracujete priamo so správami na serveri, narozdiel od POP3, ktorý správu najskôr stiahne do Vášho počítača a potom s ňou pracujete.

IMAPS predstavuje zašifrovanú verziu protokolu IMAP na porte 993.

Nastavenie protokolu IMAPS v poštových klientoch je zhodné ako pri protokole POP3S a SMTPS . Pri nastavení servera doručovanej pošty sa volí šifrovanie - SSL. Pri serveri pre odosielanú poštu sa volí šifrovanie TLS.

Nastavenie pre Microsoft Outlook 2010:

snimek

Nastavenie pre Microsoft Outlook 2007:

snimek

Nastavenie pre Outlook Express verze 6:

snimek

Nastavenie pre Mozilla Thunderbird:

snimek

snimek