Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavenie programu WinSCP pre pripojenie SSH

Známeho klienta pre prístup na server cez SSH WinSCP si môžete stiahnuť zo stránok programu - http://winscp.net/eng/download.php

Postup nastavenia

1) Po prvom spustení programu sme vyzvaný k nadefinovaniu údajov pre nové spojenie (viď prvý obrázok). Pokiaľ ste už program pred tým spustili, nájdete sa na záložke Uložené spojenia (viď druhý obrázok). Nové spojenie pridáte pomocou tlačítka "Nový"

Adresa serveru:

  • pre zákazníkov zdielaného webhostingu: ssh.czechia.com
  • pre zákazníkov služieb serverhosting a VPS: IP adresa vášho serveru alebo doména v tvare nazovserveru.zarea.net

Číslo portu: 22 (východzí)
Užívateľské meno: rovnaké ako pre prístup na FTP
Heslo: rovnaké ako heslo na FTP

Tlačítkom Uložiť si nastavenie uložíme. Z bezpečnostných dôvodov doporučujeme neukladať heslo.

2) Teraz sa nachádzame v záložke Uložené spojenie. Myšou označíme spojenie k nášmu serveru. V túto chvíľu sa uistite, že máte v Centre administrácie v detaile danej služby povolené pripojenie cez SSH. Pre pripojenie kliknime na tlačítko Prihlásiť.

3) Po otestovaní pripojenia doladíme dôležité nastavenie programu. V hlavnej ponuke vyberte Možnosti -> Predvoľby. V záložke Prenos vyberieme odrážku Odolnosť. Tu upravíme hodnotu "Umožniť obnovení prenosu pre / prenášať súbory do dočasného názvu" na "Žiadne súbory". Potvrdíme stlačením OK. Nastavenie je hotové.