Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavenie pre Amazon Web Services

Amazon Web Services ponúka v súčasnej dobe asi najrozvinutejší cloud, čo sa týka počtu ponúkaných služieb. Škála cloudových možností je široká - môžete napríklad využiť diskové úložisko (Simple Storage Service), virtuálne servery, platobne systémy alebo aplikácie pre rozposielanie e-mailov (Simple Email Service), zabezpečené elektronickým podpisom DKIM.

Príklad na službe Simple Email Service

Nasmerovanie na tieto služby je možné previesť v Centre administrácie v sekcií Správa DNS - obvykle se jedná o záznamy typu CNAME a TXT. Pokiaľ chcete svoju doménu nasmerovať na cloud Amazonu, vyžiadajte si od prevádzkovateľa služby konkrétne záznamy DNS. Nižšie si uvedieme príklady, ako ich nastaviť.

CNAME záznam

Záznamy CNAME využívame pre smerovanie domény tretej úrovne na menný názov cieľového serveru. Doménový záznam, ktorý tu vytvoríme, potom funguje ako doména tretej (štvrtej, piatej...) úrovne.

  • Položka Doménový záznam by mala obsahovať náhodne generované znaky (hash), ukončené reťazcom ._domainkey, teda napríklad 12345hsb263k6x5ij._domainkey. Názov Vašej domény k nej bude pripojený automaticky.
  • Položku TTL ponechajte na hodnote nula, znamená defaultnú hodnotu platnosti záznamu v sekundách (nula je tu to isté, čo 3600 sekúnd).
  • Položka Cieľ musí obsahovať menný názov cieľového serveru zakončený bodkou. Tento názov opät obsahuje Váš vygenerovaný hash a je zakončený názvom serveru prevádzkovateľa - teda napr. 12345hsb263k6x5ij.dkim.amazonses.com. Na koniec tohoto CNAME nikdy nezabudnite doplniť bodku.

TXT záznam

Záznamy TXT sú dnes využíváné najmä pre identifikáciu skutočného odosielatela e-mailu. Opät sa skladá z názvu Doménového záznamu, TTL a požadovaného ciela.

  • Položka Doménový záznam by mala mať názov _amazonses, doména k nej bude opät pripojená automaticky.
  • Položka Cieľ bude opät jasne daná, bude v nej iný hash s náhodne generovanými znakmi - napríklad Xt/r1Qb11IPk4p8vLJXdY7WYE= (za tento záznam nedoplňujte bodku).

Aktualizácia DNS

Po zadaní všetkých potrebných DNS záznamov stlačte dole tlačítko Potvrdiť. Presné znenie náhodných reťazcov v záznamoch si vždy vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Pokud jste zde nenašli to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat. Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Tým zákaznické podpory CZECHIA.COM