Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

OS Android - nastavenie poštového účtu

Postup nastavenia poštového účtu v zariadeniach s operačným systémom Android. Použité obrázky pochádzajú z prostredia Android 5.1. Zobrazenie v iných verziách OS Android sa môžu líšiť, ale vlastné nastavenie je totožné.

Nastavenie s využitím protokolu IMAP

1) Vo Vašom telefóne si rozkliknite ikonku E-mail. Prípadne v nastavení telefónu pod položkou účty, zvoľte možnosť pridať ďalší účet a zvoľte možnosť Osobné (E-mail).

Následne sa Vám zobrazí toto dialógové okno:

Zadajte názov Vašej e-mailovej schránky a heslo. (Pre ilustráciu bola použitá schránka "novak@nazov-domeny.sk" )

2) Potom zvoľte možnosť RUČNÉ NASTAVENIE a  vyberte typ účtu, ktorý chcete do telefónu nastaviť.

Tu vyberte možnosť OSOBNÉ a podľa toho, akým protokolom chcete poštu sťahovať zvoľte buď IMAP, alebo POP3

  • POP3 - Tento typ účtu sťahuje poštu zo servery priamo do Vášho počítača. Je teda vhodný v prípade, že Vaša schránka nieje veľká, alebo pristupujete k pošte iba z jedného zariadenia
  • IMAP - Tento typ účtu ponechá správy na servery a do klienta sťahuje ich obraz. Je teda vhodný v prípade, že poštu spravujete z viacero zariadení a poštu potrebujete mať neustále k dispozícii.

3) Potom zvoľte možnosť Ďalšie a nastavte server pre prijatú poštu.

Nastavte adresu serverov na:

IMAP.ZONER.COM  - pokiaľ máme nastavený typ účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokiaľ máme nastavený typ účtu POP3

Ako typ zabezpečenia zvoľte možnosť SSL/TLS a port 993

4) Potom zvoľte možnosť Ďalšie a nastavte server pre odoslanú poštu.

Nastavte adresu serverov na:

SMTP.ZONER.COM

Ako typ zabezpečenia zvoľte STARTLS a port 587

5) Potom zvoľte možnosť Ďalšie a dokončite nastavenie e-mailového účtu.

Tu môžete nadefinovať synchronizáciu pošty.

6) Potom zvoľte možnosť Ďalšie a e-mailový účet bude nastavený.

Pokiaľ sa Vám zobrazí toto dialógové okno, tak nastavenie prebehlo úspešne a môžete teraz z Vášho mobilného zariadenia spravovať Vašu e-mailovou schránku.

V prípade, že se Vám zobrazí nejaké chybové hlásenie, či neprebehne prihlásenie k účtu, tak preverte, či zadané údaje ako meno užívateľa, heslo, či adresa serveru pre odosielanú a doručenú poštu, sú správne zadané.