Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavení zasílání informačních e-mailů u konkrétní schránky

Nastavení pro konkrétní schránku je k dispozici po přihlášení do webového rozhraní dané schránky v záložce - Nastavení mailboxu. Je možné je využít jak pro základní schránku postmaster, tak pro každou jednotlivou schranku na doméně.

V případě, že nechcete používat výchozí nastavení pro celou doménu, které je specifikováno v nastavení domény (vizte postup pro nastavení informačních e-mailů na úrovni domény), můžete si nastavit vlastní parametry upozorňování pro konkrétní mailbox.

Zasílání informačních e-mailů je možné nastavit pro tři úrovně, vyjádřené v procentech zaplnění schránky. Je možné je nastavit vzestupně od minimální hodnoty 1% až po maximální hodnotu 100 %. Např. 1. úroveň - 50%, 2. úroveň 80% a 3. úroveň 95%.

Popis jednotlivých možností:

do schránky – upozorňující mail je zasílan přímo do dané schránky.

na alternativní e-mail - upozorňující e-mail je zasílán do jiné e-mailové schránky, kterou uvedete. Tento e-mail je pro všechny tři hodnoty stejný.

opakovaně – pokud je nastaveno a dojde k překročení stanovené úrovně k nejbližší vyšší, budou informační e-maily zaslány opakovaně a to se zvolenou časovou prodlevou. V případě, že tuto možnost nezvolíte, bude upozornění zasláno pouze jednou - při překročení nastavené úrovně.

Prodleva mezi opakováním – v případě, že je zaškrtnuto opakované zasílání, určuje prodlevu mezi dvěma po sobě jdoucími upozorněními.