Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavenie zabezpečeného protokolu POP3S , SMTPS a IMAPS

Odosielanie elektronických správ - e-mailov - cez poštové servery je možné so zapnutou SMTP autentizáciou. Týmto nastavením je zabezpečené overenie validity používateľa a je čiastočne zabránené možnému zneužitiu poštových účtov. Z veľkej časti je tiež zabránené možnému zasielaniu spamových správ.

POP3S

Secure POP3 (POP3S) Vám umožní bezpečne sťahovať správy do e-mailového klienta aj na nezabezpečenej sieti. To je veľmi dôležité pre ochranu vášho súkromia.

POP3S je zašifrovaná verzia protokolu POP3 na porte 995.

SMTPS

SMTPS slúži na zabezpečenie komunikácie so serverom pre odosielanú poštu. Zároveň ak je zabezpečná komunikácia podporovaná aj serverom príjemcu Vašej správy, je e-mailová správa šifrovaná počas celej jej cesty internetom.

SMTPS je zašifrovaná verzia protokolu SMTP na porte 465.

IMAPS

Protokol IMAP umožňuje pristupovať k pošte tak, že pracujete priamo so správami na serveri, narozdiel od POP3, ktorý správu najskôr stiahne do Vášho počítača a potom s ňou pracujete.

IMAPS predstavuje zašifrovanú verziu protokolu IMAP na porte 993.

Nastavenie protokolu IMAPS v poštových klientoch je zhodné ako pri protokole POP3S a SMTPS . Pri nastavení servera doručovanej pošty sa volí šifrovanie - SSL. Pri serveri pre odosielanú poštu sa volí šifrovanie TLS.

NASTAVENIE:

Ak sa Vám zobrazí chybové hlásenie o nedôveryhodnosti certifikátu alebo chybe v certifikáte, viz ilustračný obrázok nížšie:

Preverte nastavenie Vášho poštového klienta a vykonajte úpravy v nastaveniach serverov prijímanej a odosielanej pošty a to na nasledujúce servery:

-Server pre prijímanú poštu:

IMAP.ZONER.COM  - ak máme nastavený typ účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - ak máme nastavený typ účtu POP3

-Server pre odosielanú poštu na:

SMTP.ZONER.COM

Informácie o tom, ako si zabezpečené spojenie nastaviť v najpoužívanejších poštových klientoch nájdete nižšie: