Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavení programu Adobe Acrobat Reader pro ověřování platnosti certifikátu

Aby mohl být elektronický podpis používán a vyhodnocen, je nutné nejdříve na počítači provést instalaci kořenových certifikátů certifikačních autorit nebo v jednotlivých programech, pokud to vyžadují, provést nastavení důvěryhodnosti certifikátů. Pokud se nastavení neprovede, je většinou uživateli sdělena informace, že se elektronický podpis nepodařilo ověřit a je nedůvěryhodný.

Instalace certifikátů Certifikační autority PostSignum QCA ve Windows

kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2: postsignum_qca2_root.cer
kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA2: postsignum_qca2_sub.cer

kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA: postsignum_qca_root.cer
kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA: postsignum_qca_sub.cer.

Všechny certifikáty je možné stáhnout na disk a následně poklepáním na soubor certifikát otevřít a pomocí průvodce jej nainstalovat do systému Windows.

Další informace o kořenových certifikátech autority PostSignum najdete na adrese http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html

Nastavení důvěryhodnosti v Adobe Reader 9.0 CZ

Využití úložiště certifikátů ve Windows

Do OS Windows je třeba instalovat certifikáty PostSignum (viz výše). Následně je možno povolit kontrolu v dokumentu přímo ze systémového úložiště Windows:

  1. V hlavním menu vyberte položku Úpravy -> Předvolby
  2. Zvolte záložku Zabezpečení a pokračujte tlačítkem Další předvolby...
  3. V záložce Integrace s Windows zatrhněte volby "Povolit hledání i jiných certifikátů.." a "Ověřování certifikovaných dokumentů"
  4. Po restartování programu bude ověření funkční.

Import do Adobe Acrobat Readeru

V nové verzi je tato forma ověření poněkud složitější, než v předchozích verzích. Doporučujeme použít centrální úložiště systému Windows.
Pokud z konkrétního důvodu potřebujete použít tuto možnost, metodiku nastavení najdete zde

Nastavení důvěryhodnosti v Adobe Reader 7.0 EN

Využití úložiště certifikátů ve Windows

Pokud jsou v PC nainstalované kořenové certifikáty PostSignum Root QCA a PostSignum Qualified CA, lze v MENU -> Edit -> Preferences... -> Categories (Security) zvolit Advanced Preferences ....
V záložce Windows Integration zvolte/zaškrtněte „Enable import and use of identities from the Windows Certificate Store" + zvolit "Validating Signatures"

Využití certifikátu distribuovaného přímo v PDF souboru

Pomocí MENU -> Document -> Digital Signatures -> Properties...
na záložce Summary zvolte Show Certificate....
Na záložce pomocí tlačítka „Add to Trusted Identities...“ v následujícím dialogovém boxu zvolíte [x] "Signatures and as a trusted root" a [x] "Certified documents".
Po potvrzení dialogových boxů a volbě „Verify signature“ dojde k ověření dokumentu a podpisu.

Nastavení důvěryhodnosti v Adobe Reader 6.0 CE

Využití úložiště certifikátů ve Windows

Pokud jsou v PC nainstalované kořenové certifikáty PostSignum Root QCA a PostSignum Qualified CA, lze v MENU -> Úpravy -> Předvolby... -> Kategorie "Digitální podpisy" zvolit Další předvolby....
V dialogovém okně "Další předvolby digitálních podpisů" zvolte/zaškrtněte „Povolit import identit ze seznamu certifikátů Windows do seznamu důvěryhodných identit Acrobatu" + zvolit "Ověřování podpisů".

Využití certifikátu distribuovaného přímo v PDF souboru

Pomocí MENU -> Dokument -> Digitální podpisy -> Vlastnosti...
v dialogovém okně "Vlastnosti podpisu" zvolte Důvěřovat identitě....
V dialogovém okně "Upravit důvěryhodnost certifikátu" zvolte [x] "Důvěřovat podpisům, vytvořeným s tímto certifikátem" a [x] "Důvěřovat certifikovaným dokumentům, vytvořeným s tímto certifikátem".
Po potvrzení dialogového boxu a volbě „Ověřit podpis“ dojde k ověření dokumentu a podpisu.