Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavenie prístupu k databáze MySQL

Pri databáze MySQL je štandardne nastavený prístup len z webhostingových serverov a z poskytovaného rozhrania pre správu databázy (phpMyAdmin). Ak potrebujete zriadiť ďalšie prístupy z iných IP adries, je možné si ich nastaviť priamo v administrácii Vašeho zákazníckeho účtu. Zriadenie ďalšieho prístupu doporučujeme predovšetkým pre krátkodobé administratívne zásahy, s tým, že po skončení zásahu ho opäť zrušíte. Z dôvodov bezpečnosti nie je vhodné povolovať prístup z počítačov, u ktorých si nie ste istý ich zabezpečením (cudzie počítače, internetové kaviarne, ...).

Postup nastavenia vzdialeného prístupu k databáze MySQL:

1.prihláste sa na svoj zákaznícky účet na adrese http://admin.{server}
2.v sekcií zoznam používaných služieb kliknite na tlačítko detail
3.v sekcií prvky služby kliknite na tlačítko detail u SQL databáza
4.ďalej použite záložku dostupné operácie - Editovať prístup k databáze

Typy oprávnení

"MySql 5.x default": povoľuje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE

"MySql 5.x default + LOCK TABLES": povoľuje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE, LOCK TABLES

"SELECT, INSERT, UPDATE": povoľuje práva SELECT, INSERT, UPDATE

"MySql 4.x default": povoľuje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES

"MySql 4.x default + LOCK TABLES": povoľuje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES

Dôležité upozornenie:

Nastavení vonkajšie IP adresy je povolené z dôvodu bezpečnosti len pre správu (administráciu) databázy a nie je určené pre automatizované dotazy z iných serverov. Pri porušení tohoto pravidla administrátor bez oznámenia zruší nastavený prístup.