Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavení poštovních programů pro ověřování platnosti certifikátu

Aby mohl být elektronický podpis používán a vyhodnocen, je nutné nejdříve na počítači provést instalaci kořenových certifikátů certifikačních autorit nebo v jednotlivých programech, pokud to vyžadují, provést nastavení důvěryhodnosti certifikátů. Pokud se nastavení neprovede, je většinou uživateli sdělena informace, že se elektronický podpis nepodařilo ověřit a je nedůvěryhodný.

Instalace certifikátů Certifikační autority PostSignum QCA ve Windows

kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2: postsignum_qca2_root.cer
kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA2: postsignum_qca2_sub.cer

kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA: postsignum_qca_root.cer
kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA: postsignum_qca_sub.cer.

Všechny certifikáty je možné stáhnout na disk a následně poklepáním na soubor certifikát otevřít a pomocí průvodce jej nainstalovat do systému Windows.

Další informace o kořenových certifikátech autority PostSignum najdete na adrese http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html

Nastavení důvěryhodnosti v MS Outlook (Express)

Pokud jsou v PC nainstalované kořenové certifikáty PostSignum Root QCA a PostSignum Qualified CA, měl by být možné podepsaný e-mail v programu bez problému zobrazit.

Nastavení důvěryhodnosti v jiných poštovních klientech

V případě že poštovní klient nevyužívá úložiště certifikátů systému Windows, je nutné kořenové certifikáty do klienta naimportovat, případně vyjádřit důvěru při hlášení o podepsaném e-mailu.