Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Základná informácia o databázach

Databáza je možné definovať ako systém pre ukladanie dát a ich následné spracovanie. Prirovnať ju môžeme ku klasickej kartotéke, ktorá obsahuje rôzne dáta radené podľa nejakého systému, napr. písmen. Využívajú se pri tvorbe webových prezentácií pre prácu s dátami, ktoré sa môžu naťahovať podľa konkrétnych dotazov na informácie dynamicky priamo na stránky.

MS SQL databáza

Jedná sa o vyspelý databázový systém, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft v roku 1992 vo verzií Microsoft SQL Server verzia 4.2. pre platformu Windows. Následne sa ďalej vyvíjal v ďalších verziách. Je určený napr. pre riešenie dátových skladov, analytické spracovanie dát a pomáha celkovo znižovať náklady organizácie so zvýšením jej efektívnosti.

Databázy MS SQL môžete využiť pri programoch: