Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Možnosti nastavenia

Veľkou výhodou použitého webmailu je široká možnosť úpravy podľa želania používateľa. Všetky môžu byť vykonané bez toho, aby ovplyvnili nastavenie iných používateľov systému.

Nastavenie

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie

Hlavné nastavenia

Jazyk - zde zvoľte jazyk, v kterom sa webmail bude zobrazovať
Časová zóna - môžete použiť automatickú, tá sa preberá z aktuálneho nastavenia počitača alebo zariadenia, alebo zvoliť jednu konkrétnu, ktorá sa potom od reálneho umiestnenia môže líšiť
Formát času
Formát dátumu
Krajší dátum

- podobne ako na svojom počítači, zvoľte si formát, ktorý vám vyhovuje
Obnoviť (skontroluj nové správy, atď) - tu si zvoľte, ako často sa webové rozhranie pokúsi o stiahnutie nových správ zo servera. Pri mobilných zariadeniach s obmedzeným prenosom dát to bude mať vplyv na vašu FUP - môžete teda nastaviť najdlhší interval a pripadne používať tlačídlo Obnoviť v zobrazení správ, kedykoľvek to budete potrebovať.

Možnosti prehliadača

Zaobchádzať s vyskakovacími oknami ako so štandardnými oknami
Zaregistrovať handler pre odkazy „mailto:“new
- webmail bude fungovať ako editor a poštový klient pre nové správy, ak kliknete na e-mailovú adresu s odkazom
- typ zariadenia, o kterom webmail predpokladá, že ho práve používate

Vzhľad - tu vidíte ponuku vzhľadov (skinov) pre webové rozhranie ako v klasických počítačoch (destkopoch,) ako aj ďalších mobilných zariadeniach

Zobrazení schránky

Hlavní nastavení

Zobraziť panel náhľadu - rovnako, ako v klasickom poštovom klientovi si môžete nechať správy zobrazovať okamžite v dolnej časti hlavného poľa. Táto funkcia môže byť nepraktická pri zariadení s malou obrazovkou.
Označiť zobrazené správy ako prečítané
Oznámenie o doručení
Rozbaliť konverzácie
Riadkov na stránku
- toto pole určuje, koľko odkazov na správy sa vám zobrazí na jednej obrazovke. K ďalším sa potom dostanete listovaním na ďalšie stránky. Počet sťahovaných správ môže ovplyvniť záťaž vášho internetového pripojenia

Nová správa

Kontrolovať nové správy vo všetkých priečinkoch - toto nastavenie opäť môže zaťažiť váš dátový prenos a pokiaľ nové správy netriedite do iných priečinkov filtrami pred prečítaním, môže byť vhodné ich vypnút
Zobraziť upozornenia na ploche pri doručenej správe
Prehrať zvuk pri doručenej správe
Zatvoriť upozornenia na ploche
- tieto funkcie musí podporovať váš prehliadač a operačný systém, vyskúšajte ich odkazom vpravo od nich

Písanie správ

Hlavné nastavenie

Vytvoriť v novom okne
Vytvárať HTML správy
Automaticky uložiť rozpísané správy
Vždy požadovať doručenku
Vždy požiadať o oznámenie o stavu doručenia
Ukladať odpovede v rovnakom priečinku, ako je zodpovedaná správa
Pri odpovedaní
Preposlať správu
Východzie písmo správy HTML
Východzia akcia tlačidla [Odpovedať všetkým]
- tieto funkcie poznáte zo svojho poštového klienta a nie je je potrebné obšírne vysvetľovanie. Jedná sa o správanie editora pri vytváraní nových správ

Nastavenie podpisu

Automaticky pridať podpis
Place signature below the quoted message
Pri odpovedaní odstrániť zo správy pôvodný podpis
- tieto funkcie určite poznáte tiež, nová pre vás môže byť informácie, že podpis je potrebné nastaviť v časti Profily.

Pokročilé nastavenia - upravovať nastavenia v tejto časti odporúčame len veľmi skúseným použivateľom v prípade, že zaznamenajú problémy s kódovaním správ a príloh.

Zobrazovanie správ

Hlavné nastavenia

Otvoriť správu v novom okne
Zobraziť e-mailovú adresu so skutočným menom
Uprednostňovať HTML zobrazenie
Zobrazovať obrázky, uložené mimo mail
Zobrazovať pripojené obrázky pod textom
Zobraziť ďalšiu správu po zmazaní/presune správy
- upravuje správanie klienta pri prehliadaní správ, nastavenie tu záleží na špecifických potrebách používateľa

Pokročilé nastavenia

Východzie kódovanie - ak sa vám niektoré správy, najmä v cudzích jazykoch (ale niekedy aj v slovenčine) nezobrazujú správne, můžete tu upraviť typ kódovania, s ktorým rozhranie počíta, ak neurčí HTML formát správy inak. Vo väčšine prípadov je možné ponechať UTF-8 a preveriť, či font, ktorým správy zobrazujete, obsahuje príslušné medzinárodné znaky.

Zvýrazňovanie správ

- je špecifickou formou filtra, ktorá umožňuje zmeniť farbu pozadia správy farbou podľa vašej voľby. Kód farby sa zadáva v hexadecimálnom kódovaní farieb. Nápovedu pre spôsob nastavenia filtra nájdete v časti Filtre.

Adresár

Kalendár

Hlavné nastavenia

Východzí adresár kontaktov
Vypísať kontakty ako
Triedenie stĺpcov
Riadkov na stránku
Pri doplňovaní adries preskočiť alternatívnu e-mailovú adresu
- tu si volíte, akým spôsobom sa bude zobrazovať váš osobný adresár alebo kalendár. Nastavenie je špecifické pre potreby používateľa a veľmi intuitívne. V prípade nejasností kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Špeciálne priečinky

Hlavné nastavenia

Zobraziť skutočné mená špeciálnych priečinkov - tu je možné určiť, či sa budú ukazovať skutočné názvy vopred vytvorených zvláštnych priečinkov, alebo budú preložené do obvyklých názvov zvoleného jazyka webového rozhrania

Rozpísané
Odoslané
Kôš
- tu volíte priečinky, kam sa budú ukladať rozpísané, odoslané a zmazané správy

Administrácia účtu » Nastavenie servera

Hlavné nastavenia

Pri odstránení označiť správu ako prečítanú
Správu nemazať, len označit na odstránenie
Nezobrazovať zmazané správy
Odstrániť správy, pokiaľ zlyhá ich presun do koša
Priamo mazať správy z priečinka Nevyžiadaná pošta

Údržba

Vyprázdniť kôš pri odhlásení
Vykonať údržbu schránky pri odhlásení
- ďalšie nastavenia, typické pre bežných poštových klientov

Pokiaľ vám čokoľvek nebude jasné, kontaktujte našu zákaznícku podporu.