Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

 • Možnosti nastavenia
 • Možnosti nastavenia

  Veľkou výhodou použitého webmailu je široká možnosť úpravy podľa priania užívateľa. Všetky môžu byť vykonané bez toho, že by ovplyvnili nastavenia iných užívateľov systému.

  Užívateľské rozhranie

  Hlavné nastavenie

  Jazyk - tu zvoľte jazyk, v ktorom sa webmail bude zobrazovať
  Časová zóna - môžete použiť automatickú, tá sa preberá z aktuálneho nastavenia počítača či zariadenia, alebo zvoliť jednu konkrétnu, ktorá sa potom od reálneho umiestnenia môže líšiť
  Formát času
  Formát data
  Krajší dátum

  - podobne ako pri svojom počítači, zvoľte si formát, ktorý vám vyhovuje
  Obnoviť (skontroluj nové správy, atď) - tu si zvoľte, ako často sa webové rozhranie pokúsi o stiahnutie nových správ zo serveru. V prípade mobilných zariadení s obmedzeným prenosom dát to bude mať vplyv na vašu FUP - môžete teda nastaviť najdlhší interval a pripadne používať tlačítko Obnoviť v zobrazení správ, kedykoľvek to budete potrebovať.

  Možnosti prehliadača

  Zachádzať s vyskakovacími oknami ako so štandardnými oknami
  Zaregistrovať handler pre odkazy „mailto:“new
  - webmail bude fungovať ako editor a poštový klient pre nové správy, pokiaľ kliknete na e-mailovú adresu s odkazom
  - typ zariadenia, o ktorom webmail predpokladá, že ho práve používate

  Vzhľad

  Zmena vzhľadu je veľmi jednoduchá. Po prihlásení do emailovej schránky kliknite na ozubené koliesko s popisom "Nastavenia", v novo zobrazenom menu zvoľte možnosť "Vlastnosti" a vo vedľajšom menu zvoľte možnosť "Uživateľské rozhranie".

  Po zobrazení následujúcej obrazovky (viď. obrázok nižšie) vyberte jeden z dostupných vzhľadov a zmenu potvrďte tlačítkom "Uložiť"

  Zobrazenie schránky

  Hlavné nastavenia

  Zobraziť panel náhľadu - rovnako ako v klasickom poštovom klientovi si môžete nechať správy zobrazovať okamžite v dolnej časti hlavného pola. Táto funkcia môže byť trochu nepraktická pri zariadení s malou obrazovkou.
  Označiť zobrazené správy ako prečítané
  Oznámenie o doručení
  Rozbaliť konverzácie
  Riadkov na stránku
  - toto pole určuje, koľko odkazov na správy sa vám zobrazí na jednej obrazovke. K ďalším sa potom dostanete listovaním na ďalšie stránky. Počet naraz sťahovaných správ môže ovplyvniť záťaž vášho internetového pripojenia

  Nová správa

  Kontrolovať nové správy vo všetkých zložkách - toto nastavenie opäť môže zaťažiť váš dátový prenos a pokiaľ nové správy netriedite do iných zložiek filtre pred prečítaním, môže byť vhodne je vypnúť
  Zobraziť upozornenie na ploche pri prichádzajúcej správe
  Prehrať zvuk pri prichádzajúcej správe
  Zavrieť upozornenie na ploche
  - tieto funkcie musí podporovať váš prehliadač a operačný systém, vyskúšajte ich odkazom vpravo od nich

  Písanie správ

  Hlavné nastavenia

  Vytvoriť v novom okne
  Vytvárať HTML správy
  Automaticky uložiť rozpísané správy
  Vždy požadovať doručenku
  Vždy požiadať o oznámenie o stave doručenia
  Ukladať odpovede v rovnakej zložke ako je zodpovedaná správa
  Pri odpovedaní
  Preposlať správu
  Defaultné písmo správy HTML
  Defaultné akcie tlačítka [Odpovedať všetkým]
  - tieto funkcie poznáte zo svojho poštového klienta a nie je ich potreba príliš vysvetlovať. Jedná sa o chovanie editoru pri vytváraní nových správ

  Nastavenie podpisu

  Automaticky pridať podpis
  Place signature below the quoted message
  Pri odpovedaní odstrániť zo správy pôvodný podpis
  - tieto funkcie iste poznáte tiež, nová pre vás môže byť len informácia, že podpis je potreba nastaviť v časti Profily.

  Pokročilé nastavenia - upravovať nastavenia v tejto časti odporúčame len veľmi skúseným užívateľom v prípade, že zaznamenajú problémy s kódovaním správ a príloh.

  Zobrazovánie správ

  Hlavné nastavenia

  Otvoriť správu v novom okne
  Zobraziť e-mailovú adresu so skutočným menom
  Uprednostňovať HTML zobrazenie
  Zobrazovať obrázky uložené mimo mail
  Zobrazovať pripojené obrázky pod textom
  Zobraziť ďalšiu správu po zmazaní/presunu správy
  - upravuje chovanie klienta pri prezeraní správ, nastavenie tu záleží na špecifických potrebách užívateľa

  Pokročilé nastavenia

  Defaultné kódovanie - pokiaľ sa vám niektoré správy, hlavne cudzích jazykoch (ale niekedy aj v slovenčine) nezobrazujú správne, môžete tu upraviť typ kódovania, s ktorým rozhranie počíta, ak neurčí HTML formát správy inak. Vo väčšine prípadov je možné ponechať UTF-8 a preveriť, či je font, ktorým správy zobrazujete, obsahuje príslušné medzinárodné znaky.

  Zvýrazňovanie správ

  - je špecifickou formou filtra, ktorá umožňuje zafarbiť pozadie správy farbou podľa vašej voľby. Kód farby sa zadáva v hexadecimálnom kódovaní farieb. Nápovedu pre spôsob nastavení filtru nájdete v časti Filtre.

  Adresár

  Kalendár

  Hlavné nastavenia

  Defaultný adresár kontaktov
  Vypísať kontakty ako
  Triedenie stĺpcov
  Riadkov na stránku
  Pri doplňovaní adries preskočiť alternatívnu e-mailovú adresu
  - tu si volíte, akým spôsobom sa bude zobrazovať váš osobný adresár alebo kalendár. Nastavenie je špecifické pre potreby užívateľa a veľmi intuitívne. V prípade nejasností kontaktujte našu zákaznícku podporu.

  Špeciálne zložky

  Hlavné nastavenie

  Zobraziť skutočné mená špeciálnych zložiek - tu je možné určiť, či sa budú ukazovať skutočné názvy dopredu vytvorených zvláštnych zložiek, alebo budú predložené do obvyklých názvov zvoleného jazyka webového rozhrania

  Rozpísané
  Odoslané
  Kôš
  - tu volíte zložky, kam sa budú ukladať rozpísané, odoslané a zmazané správy

  Administrácie účtu » Nastavenie serveru

  Hlavné nastavenia

  Pri odstránení označiť správu ako prečítanú
  Správu nemazať, iba označiť pre odstránenie
  Nezobrazovať zmazané správy
  Odstrániť správy, pokiaľ zlyhá ich presun do koša
  Priamo mazať správy zo zložky Nevyžiadaná pošta

  Údržba

  Vyprázdniť kôš pri odhlásení
  Vykonať údržbu schránky pri odhlásení
  - ďalšie nastavenia typické pre bežných poštových klientov

  Pokiaľ vám čokoľvek nebude jasné, kontaktujte našu zákaznicku podporu.