Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Kreditný účet

Kreditný systém slúži pre urýchlenie platieb našich služieb (webhosting, domény, cloudové služby, inPage, inShop).

Výhody Kreditného účtu

 • Daňový doklad 1x mesačne
 • Rýchly prehlad o platbách
 • Automatické predlžovanie domén aj služieb - vykonáva sa automaticky 11 dní pred expiráciou domény či zastavením služby

Podmienky aktivácie Kreditného účtu

 • Prihlásiť sa na zákaznícky účet do sekcie Fakturácia.
 • Zašlete
 • Minimálna výška platby je 20 €
 • Kreditný systém bude automaticky aktivovaný po pripísaní prvej platby.

Doklady, notifikácie

 • Po pripísaní platby v minimálnej výšške 20 € bude automaticky zaslaný e-mail o dobití a s informáciou o aktuálnej výške kreditu. Následne bude vystavený daňový doklad za vklad na kredit. Upozorňujeme, že všetky platby sú vrátane DPH.
 • Vyúčtovanie služieb je zasielané vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca
 • V prípade nedostatku prostriedkov systém zasiela pravidelné notifikačné e-maily o nutnosti dobitia kreditu každých 24 hod.

Dobíjania kreditu:

1. Jednorázová platba (prevodom, kartou)

Pre jednorázové dobitie kreditu je možné vygenerovať jednorázovú Výzvu k úhrade "Vklad na kredit". Platbu je možné previesť platobnou kartou (pripísanie do x minút) alebo prevodom (pripísanie do 24 hodín). V prípade platby prevodom v rámci rovnakej banky je kredit pripísaný v okamihu automatického vyhodnotenia (časový interval cca 1 hodina).

2. Trvalý príkaz

Zákazník, ktorý má aktívny kreditný účet, môže pre pravidelné platby v ľubovolnom intervale využívať unikátny variabilný symbol, ktorý je priradený len pre jeho zákaznícky účet. 

Najčastejšie dotazy

Ako prebieha predlžovanie domén?

Úhradu predlžovanie domén môžete vykonať dvomi spôsoby:

 1. Manuálne - v prípade záujmu o predĺženie uhradíte vystavenú výzvu k úhrade. K realizácii platby môžete okrem kreditu využiť aj ostatné platobné možnosti (platobná karta, prevod alebo QR kód)
 2. Automaticky - v detailu domény si zvolíte spôsob úhrady. POZOR! Pokiaľ je pri doméne vygenerovaná Výzva k úhrade, je nutné najskôr realizovať samotnú platbu a následne zvoliť spôsob predlžovanie.

Ako sa dozviem o expirácii domén?

V Centru administrácie si môžete aktivovať dva spôsoby upozornenie na expirujúcu doménu:

 1. Pravidelné zasielanie reportu expirujúcich domén. Je možné si report tiež jednorázovo nechať zaslať.
 2. SMS notifikácie

Pokiaľ nezvolíte ani jednu z možností, upozorníme Vás automaticky 15 dní pred expiráciou a v deň expirácie domény. V případe, že budete mať pri doméne zapnuté automatické predlžovanie a nedostatočný kredit, na expiráciu Vás upozorníme automaticky, takže sa nemusíte obávať, že by ste o doménu či domény prišli.

  Môžem si nastaviť trvalý príkaz na dobíjanie kreditu?

  Každý účet má priradený unikátny variabilný symbol pre pravidelné platby. Je možné si nechať vygenerovať samostatnú výzvu s jednorázovým variabilným symbolom.

  Obdržím nejaký doklad so súhrnným zoznamom uhradených služieb za posledný mesiac?

  Daňový doklad so súhrnnou informácii o uhradených služieb je generovaný do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Doklad je generovaný v .pdf a je zaslaný na Vami nastavený e-mail v zákazníckom účte. Ďalej je možné si ho stiahnuž priamo v prehľade Kreditného účtu.

  Akým spôsobom je počítané DPH v rámci Kreditného účtu?

  Na kreditný účet sa platby automaticky pripisujú bez DPH. Pre výpočet základu dane sa využíva koeficient (20%). Vklady prebiehajú bezhotovostným stykom, preto sa čiastky zaokrouhlujú na dve desatinné miesta.

  Ako zruším Kreditný účet?

  Zašlite autorizovanú požiadavku z Centra administrácie. Zrušenie Kreditného účtu je možné vykonať vždy na začiatku kalendárneho mesiaca a to za predpokladu, že v predchádzajúcom mesiaci neboli na Kreditnom účte vykonané žiadne transakcie. V opačnom prípade bude možné Kreditný účet zrušiť až po vyúčtovaní tj začiatkom následujúceho mesiaca. Nevyužitý kredit bude vrátený na Váš bankový účet, ktorý máte vyplnený v Centre administrácie.