Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Najčastejšie otázky

Nedostatok kreditu

V prípade nedostatku kreditu nie je možné registrovať nové domény ani vykonávať RENEW. Je nutné inheď dobiť kredit jednou z platobných možností.
Upozorňujeme, že po spustení kreditného systému už nie sú zasielané výzvy na úhradu!

RENEW domén

Pri obnove domén nie sú zákazníkovi už zasielané výzvy na úhradu! Je nutné vykonávať obnovu doménových mien aktívne - tj. zvoliť ktoré domény sa majú obnoviť a potvrdiť obnovu. Následne sa z kreditu odčíta požadovaná čiastka.

Ako sa dozviem o expirácii domén

    • V Centre administrácie je možné nastaviť pravidelné zasielanie prehľadného reportu expirujúcich domén. Je možné si report tiež jednorázovo nechať zaslať.
    • Je možné nastaviť možnosť zasielania informácií o expirácii pomocou SMS správ.
    • Je možné nastaviť doménam AUTORENEW.

AUTORENEW

Každej doméne je možné nastaviť AUTORENEW. Táto funkcia zabezpečí automatickú obnovu domény 10 dní pred expiráciou. Na úspešné vykonanie je nutné mať na kreditnom účte dostatok financií!

Aký použiť variabilný symbol

Každý účet má priradený unikátny variabilný symbol na pravidelné platby. Je možné si nechať vygenerovať samostatnú výzvu s jednorázovým variabilným symbolom.

Platby

Ak nebola platba za dobitie kreditu pripísaná na účet, ihneď kontaktujte zákaznícku podporu.

Nie som partner a chcem využívať kredit

Ak máte záujem o využívanie kreditu, ale nie ste partnerom spoločnosti ZONER, môžeme využívanie služieb kreditného systému individuálne nastaviť. V tomto prípada sa obráťte so žiadosťou na našu zákaznícku podporu.
Možnosť využívania kreditu môže byť zaujímavá pre firmy a zákazníkov s väčším počtom administrovaných domén.

Už využívam kreditný systém a chcem ho zrušiť

Zrušenie kreditného systému je možné vykonať prechodom na tzv. klasické účtovanie len na konci kalendárneho mesiaca. Klasickým účtovaním sa myslí vystavovanie výziev na úhradu, ktoré je nutné uhradiť.

Obdržím nějaký doklad se souhrnným seznamem uhrazených služeb za poslední měsíc?

Daňový doklad se souhrnnou informací o uhrazených službách je generován do 15.dne následujícího měsíce. Doklad je generován v pdf a je zaslán na Vámi nastavený e-mail v zákaznickém účtu. Dále je možné si jej stáhnout přímo v přehledu Kreditního účtu.

Jakým způsobem je počítáno DPH v rámci kreditního systému?

Kreditní systém pracuje tak, že od přijaté platby za dobití je odúčtováno DPH. Zbytek částky je k dispozici pro čerpání - tj. jde o částku bez DPH. Připsaná částka vkladu bez DPH se počítá dle Zákona č. 235/2004 Sb. §37, odstavec 2) http://www.zakonyprolidi.cz.

Vklady na kreditní účet jsou přijímány jako částka včetně daně a DPH se z nich proto počítá metodou shora dolů, koeficient pro 21% je 0.1736. Vklady probíhají bezhotovostním stykem, takže se částky zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Otestovat správný výpočet můžete také zde, je nutné zatrhnout zaokrouhlit na 2 desetinná místa.