Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Kontrola prichádzajúcej pošty na Z-MAIL (ZONER MAIL)

Denne pracujeme na tom, aby sme vaše e-mailové schránky ochránili pred nevyžiadanou poštou vírusmi, malwarom a phishingom. V podstate môžeme povedať, že využívanie elektronickej pošty bez sofistikovanej ochrany by v dnešnej dobe nebolo takmer možné.

SPAM sa neustále vyvíja a miesto plošných a masívnych vĺn rozosielania sa tvorcovia spam viac zameriavajú na konkrétne podniky a osoby, kedy sa snažia oklamať ich pozornosť.

Na našich serveroch je každý prijatý e-mail kontrolovaný a hodnotený tzv. spam-score. Správy s vysokou hodnotou sú vyhodnotené ako SPAM a táto informácia sa automaticky zapisuje do hlavičky správy v tvare: X-Spam-Flag. Pri aktivnom antispamovom filtri sú tieto správy doručené do zvláštnej zložky s názvom SPAM.

Nájdu sa ale aj prípady, kedy správy priamo odmietnete, a to na základe vyhodnotenia našej adnitispamovej a antivírusovej kontroly. Nemusíte sa však obávať, že by sme odmietali bežný e-mail. Vo všetkých prípadoch, kedy správu odmietneme, je odosielateľovi doručená správa o nedoručiteľnosti - tzv. BOUNCE, ktorá obsahuje informáciu o dôvode nedoručiteľnosti - viď nižšie.

Dôvody odmietnutia prichádzajúcej pošty na Z-MAIL:

 1. Client host (IP ADRESA) blocked – server odosielateľa je blokovaný na konkrétnom blackliste
 2. Hard Fail – server odosielateľa neprejde SPF kontrolou = doména odosielateľa má nastavenú SPF kvalifikáciu "Fail
 3. Porušenie DMARC politiky - pokiaľ bude mať doména nastavenú DMARC politiku "p=reject" a neprejde testom SPF alebo DKIM, bude automaticky odmietnutá.
  p=none
  p=none
  p=none
  p=none
 4. INFECTED – detekcia záznamom Zoner AntiVirírusu, preukázateľný vírus
 5. PROBINFECTED – detekcia heuristikou Zoner AntiVirírusu

V prípade ak máte problémy či pripomienky ohľadne vyhodnotenia prichádzajúcej pošty, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej zákazníckej podpory SLOVAKNET.SK.