Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Kontrola pošty antispamom, antivirom a antiphishingom

Tento článok Vás zoznámi s kontrolou pošty na Z-mailu a výsledky, ktoré môžete obdržať. Naše profesionálne poštové služby zaisťujú trojité zabezpečenie proti každodenným hrozbám. Ochránia Vás teda nie len proti spamu, ale vďaka vlastnej heuristike aj proti vírom a phishingu.

Trojitá kontrola pošty na Z-mail

Pri využívaní poštových služieb Z-mail získavate automaticky unikátnu trojitú kontrolu pošty, ktorá je jej neodmysliteľnou súčasťou. Všetky komponenty sú v našej správe a zodpovedajú za ne skúsený administrátori.

Okrem vlastného Zoner AntiViru, ktorý kontroluje Vaše správy na prítomnosť škodlivých súborov, vírov, malware a phishingu, je vaše pošta chránená aj proti SPAMu. Profesionálne riešenie s umelou inteligenciou automaticky vyhodnocuje podozrivé správy. Do zložky SPAM potom zaradí všetky správy, ktoré by Vás mohli obťažovať alebo ohroziť. Nie len nevyžiadané a obťažujúce správy, ale aj e-maily, ktoré sú heuristikou vyhodnotené ako možný phishing. Tieto správy sú označené v predmete tak, aby ste si na ne dali pozor.

Hlavným prínosom trojitej ochrany pošty je komplexná ochrana, ktorá sa zameriava na tzv. Zero-day zraniteľnosti. Jedná sa o hrozby, ktoré sú natoľko nové a čerstvé, že ich konvenčné antivíry ešte nedetekujú. Vďaka heuristike nášho antivírového riešenia budete pred týmito hrozbami kolujúcimi po internete ochránení ešte predtým, ako sa stiahnú do Vášho počítača či smartphonu.

Viac o technológii Zoner AntiVirus sa dozviete na oficiálnej webovej stránke produktu zonerantivirus.cz, kde si môžete vyskúšať aj Zoner AntiVirus pre Váš počítač s operačným systémom Windows 10. Vydávame aj verziu pre Android.

Hlavička správy a kontrola

Pri prijatí každej správy na náš server (tzv. relay) prebieha jej kontrola. Tu vykonávame pred doručením, aby sme včas eliminovali hrozby a zraniteľnosti poslané našim zákazníkom.

Možných výsledkov kontroly je niekoľko. Výsledok detekcie je v kladnom prípade (zistenie spamu či iného problému) zaznamenaný do hlavičky danej správy. Slúži ako vodítko pre klientských e-mailových klientov a môžete si ich v správe dohľadať.

Väčšinou je zobrazení hlavičky v klientoch pomenované ako voľba Zobrazenie zdrojového kódu

Informácie v hlavičke správy využívajú okrem poštovných klientov aj ostatné poštové servery, alebo sa využíva pre diagnostické účely. Ich úprava je vzhľadem k telu správy nedeštruktívna a nijak jú neovplyvní, alebo nedevalvuje.

Stavy výsledkov kontroly

Tieto stavy sa môžu objaviť v hlavičke e-mailové správy a naznačujú kladný výsledok dané kontroly. Podľa nich je so správou ďalej naložené, čo ukazuje tento prehľad.

INFECTED - detekcia záznamom Zoner AntiVirusu, preukázateľný vírus, správu odmietame
PROBINFECTED - detekcia heuristikou Zoner AntiVirusu, správu odmietame
SUSPICIOUS - detekcia heuristikou, správa je vyhodnotená ako podozrivá a označená slovom [RISK] v predmetu správy; doručené do Spamu
NONSTANDARD - detekcia heuristikou, podozivéj správe ľahko zvýšime antispamové hodnotenie, doručené podľa výšky tohoto skóre

Všetky ostatné stavy môže klient či server ignorovať (CLEAN, ERROR, TIMEOUT, atd...)

Z tzv. false positive detekcie nemusíte mať obavy. Všetky správy môžeme dohľadať a môžete preveriť aj správy, ktoré boli na príjme priamo odmietnuté (teda tie, ktoré znamenajú vysokú mieru rizika či ohrozenia pre našich zákazníkov).

Správa nedorazila? Obráťte sa na našu podporu

Máte problémy či pripomienky ohľadom vyhodnotenia a odporučení prichádzajúcej pošty? Obráťte sa na zákaznickou podporu SLOVAKNET.SK, ktorá Vám pomôže a minimálne oznámi viac o danej správe a o jej vyhodnotení.