Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Konfigurácia PHP direktív

Základným kameňom konfigurácie PHP je súbor php.ini. Väčšina PHP skriptov je konštruovaná na špecifickú konfiguráciu, pokiaľ je však zmenená, skript pravdepodobne nebude fungovať tak ako má, alebo vôbec. Našťastie je možné väčšinu parametrov hostingu užívateľsky prispôsobiť. K tomu slúži buďto .htaccess (modul Apache), alebo .user.ini (php-fpm).

Upozornenie

Pokiaľ si nieste istý, ktorý zo spôsobov použiť, stačí sa riadiť jednoduchou pomôckou. Keď je u domény v administrácií aktívny prepínanie verzií PHP, použijete .user.ini, pokiaľ nie je, tak .htaccess.

Štruktúra súboru .htaccess v porovnaním s .user.ini

Pokiaľ na FTP zatiaľ vytvorený soubor .htaccess / .user.ini nemáte, urobte tak za pomoci obyčajného poznámkového bloku, Následne súbor nahrajte do koreňového adresáru public_html.

Obecné zadanie hodnôt v súbore .htaccess:

# Komentár

PHP_parameter hodnota

Oproti súboru .htaccess sa v .user.ini parametre nastavujú v inom formáte, komentáre začínajú bodkočiarkou:

;Komentár

PHP_parameter = hodnota

(Pokročilejší z vás sa môžu na server prihlásiť cez SSH a konfiguráciu upravovať za pomoci textového editoru - nano .user.ini / mcedit .user.ini.)

Príklady porovnania oboch konfiguračných súborov nájdete v tabuľke nižšie:

Kompletný zoznam PHP parametrov nájdete v tomto článku.

Upozornenie

Uložené zmeny se nemusia prejaviť okamžite, najneskôr však do 5 minút.

Detekcia súčasného nastavenia PHP

Pre kontrolu vašeho nastavenia doporučujeme vytvoriť textový súbor (ideálne poznámkový blok)  s názvom phpinfo.php. a vložte do neho následujúci kód:

<?php phpinfo(); ?>

Súbor potom nahrajte na FTP do adresára, ktorý chcete otestovať. Pre zobrazenie aktuálnej konfigurácie serveru, zadajte v prehliadači názov v tvare www.nazevdomeny.cz/phpinfo.php

Direktívy nastavované z našej strany

V rámci našich linuxových programov je určená východisková a maximálna hodnota pre určité PHP direktívy. Úpravu týchto parametrov vykonávame z naše strany na základe autorizovanej žiadosti:

  • upload_max_filesize
  • max_execution_time
  • max_input_time
  • memory_limit
  • post_max_size

Nastavenia aktuálnych parametrov si môžete overiť priamo v Centre administrácie, kde v ľavom menu zvolíte [Zoznam s hľadaním]. Po vyhľadaní konkrétnej domény sa dostanete do jej detailu a vyberiete možnosť [PHP limity].

Za účelom nahrávania objemnejších šablón, inštalácie modulov či ďalších pluginov, môžeme hodnoty dočasne navýšiť nad limit súčasnej varianty. Po dokončení potrebných úprav hodnoty opäť znížime.

Veľkosti základných aj maximálnych hodnôt nájdete v detaile konkrétnej služby v záložke Špecifikácie technických parametrov.