Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

GeoIP - modul pre blokovanie prístupov

Na nových webhostingových serveroch SLOVAKNET s operačným systémom Linux  využívame GeoIP modul, ktorý slúží pre efektívnu a účinnú obranu proti  zahraničným útokom do správy systému Wordpress a Joomla. Ukážky príkladov nájdete nižšie.

Povolenie prístupu do správy Wordpress

Nižšie uvedené nastavenia blokujú požiadavky smerujúce na súbor wp-login.php a xmlrpc.php (najčastejšie zdroje útokov)

Do súboru .htaccess stačí vložiť tento kód:

Povolenie prístupu pre SK:

<IfModule mod_geoip.c>
<FilesMatch "wp-login.php|xmlrpc.php">
RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} !^(SK)$
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE_V6} !^(SK)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</FilesMatch>
</IfModule>

Povolenie prístupu pre SK a CZ

<IfModule mod_geoip.c>
<FilesMatch "wp-login.php|xmlrpc.php">
RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} !^(SK|CZ)$
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE_V6} !^(SK|CZ)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</FilesMatch>
</IfModule>

Povolenie prístupu pre SK, CZ a DE

<IfModule mod_geoip.c>
<FilesMatch "wp-login.php|xmlrpc.php">
RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} !^(SK|CZ|DE)$
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE_V6} !^(SK|CZ|DE)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</FilesMatch>
</IfModule>

Povolenie prístupu do správy CMS Joomla

Do adresára /administrator stačí vložiť súbor .htaccess s následujúcim kódom:

Povolenie prístupu pre SK

<IfModule mod_geoip.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} !^(SK)$
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE_V6} !^(SK)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>

Povolenie prístupu pre SK a CZ

<IfModule mod_geoip.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} !^(SK|CZ)$
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE_V6} !^(SK|CZ)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>

Povolenie prístupu pre SK, CZ a DE

<IfModule mod_geoip.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} !^(SK|CZ|DE)$
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE_V6} !^(SK|CZ|DE)$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>

Ďalšie informácie