Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Filtrovacie pravidlá

Filtrovanie či automatické triedenie správ, je v dnešnej dobe nutné. Vďaka filtrovaniu správ si môžete výrazne uľahčiť prácu s poštou a sprehliadniť Vašu e-mailovú schránku.

Pomocou filtrov môžete napríklad triediť prichádzajúce emaily do jednotlivých zložiek. Jednoducho preposielajte prichádzajúce správy ďalľím príjemcom a taktiež odfiltrovať nechcenú poštu do zložky spam, či ju rovno mazať.

Nastavenie filtrovania správ

Po prihlásení do vašej e-mailovej schránky cez Zoner webmail kliknite v ľavom menu na odkaz  Nastavenia a následne v ľavom menu zvoľte odkaž Filtre. Následne sa Vám zobrazia možnosti filtrovania správ:

webmail_filtr1.png

Pri každej emailovej schránke je dopredu pripravená sada filtrov „phpscript“, ktorá obsahuje filter Z-Mail AntiSpam. Počet sád filtrov je neobmedzený a je možné medzi nimi jednoducho prepínať pomocou ozubeného kolieska "Akcia" nad príslušným stĺpcom. Dôležité však je upozorniť na to, že filtrovanie zaisťuje vždy len jedna aktívna/zapnutá sada filtrov.

V ďalšom stľpci označenom Filtre vytvárate konkrétne filtrovacie pravidlá. Filtrovacie pravidlo založíte jednoducho a to kliknutím na tlačítko Vytvoriť – (znamienko „plus“ v pravom hornom rohu).

Vytvorenie konkrétneho filtrovacieho pravidla

Teraz si an názornom príklade ukážeme, ako nastaviť filter, ktorý nám bude správy od konkrétneho príjemcu presúvať do vytvorenej zložky.

webmail_filtr2.PNG

V prvom kroku zvolíme názov nášho filtrovacieho pravidla a to tak, že názov vložíme do pola označného Názov filtru. V tomto prípade sme filtrovacie pravidlo, pre zjednodušenie, pomenovali „Presunutie do zložky

Potom už prejdime k samotnému filtrovaniu. Najprv je nutné nastaviť Pravidlá pre prichádzajúcu správu.

(Kompletný výpis pravidiel pre prichádzajúcu správu ich stručný popis nájdete na konci tohoto článku)

V našom prípade sme zvolili, že odpovedajú všetky pravidlá, , pretože vo filtry budeme mať nastavené pravidlo iba jedno. Ďalej sme si nastavili, že sa pravidlo bude vzťahovať na odosielateľa správy. A taktiež sme nastavili, že odosielateľ obsahuje e-mailovú schránku karol@nazov-domeny (Pokiaľ chceme, nastaviť viacero odesielateľov, stačí do pola pre vloženie e-mailové adresy zadať víac e-mailových adries. Adresy je však nutné oddeliť klávesou „Enter“)

V ďalšom kroku si ukážeme, ako nastaviť filtrovanie správ od konkrétneho príjemcu, do konkrétnej zložky.

webmail_filtr3.PNG

Na priloženom obrázku vidíte, že sme si nastavili akcie, ktoré sa s príchádzajúcim e-mailom vykonajú. Teda pomocou rolovátka sme zvolili možnosť: Presuň správu do a vybrali už vytvorenú zložku „Karol“. Akcii môžete mať samozrejme nastavených viac. Stačí je jendoducho pridať kliknutím na tlačítko „plus“.

Teraz už ostáva iba vytvorené pravidlo uložiť a uistiť sa, že máme filter nastavený, ako aktívny.

Aktivovať, mazať, či editovať už existujúcí filter môžete po kliknutí na daný filter, jeho detail sa následne zobrazí v prvom stĺpci. Aktiváciu/deaktiváciu filtru môžete vykonať pomocou posuvníku v poli "Filter aktívny".

Filtrovacie pravidlá

Pravidlá pre prichádzajúcu správu:

Nastavujete ako prvý krok filtrovania, Najprv vyberiete, ako sa budú pravidlá vo filtry aplikovať. Pravidlá sa delia do troch skupín:

Odpovedajú všetky pravidlá – Znamená, že pre presunutie do zložky je nutné, aby správa spĺňala všetky Vami uvedené pravidlá, ktoré ste su do fitra nastavili.

Odpovedá ktorékoľvek pravidlo – Znamená, že pre presunutie do zložky stačí, aby správa splňovala aspoň jedno Vami uvedené pravidlo.

Všetky správy – Znamená, že do složky budú presunuté všetky prichádzajúce správy

Pri samotnej tvorbe pravidiel môžete vyberať z nasledujúcich možností:

webmail_filtr4.png

 • Predmet – Značí, že filter budeme aplikovať na názov predmetu správy.
 • Odosielateľ – Značí, že filter budeme aplikovať na e-mailovú adresu odosielateľa správy.
 • Adresát – Značí, že filter budeme aplikovať na e-mailovú adresu príjemcu správy. (Často sa hodí vo chvíli, kedy na Vašej e-mailovej schránke máte vytvorený nejaký alias).
 • Telo – Značí, že filter budeme aplikovať na obsah prichádzajúceho e-mailu.
 • Veľkosť – Značí, že filter budeme aplikovať na veľkosť prichádzajúcej správy

Filter sa vždy aplikuje na text, alebo na emailovú adresu, ktorú si do filtrovacieho pravidla zvolíte.

webmail_filtr5.PNG

 • obsahuje – Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude obsahovat Vámi zvolený filtrovaný text. Opakom je pravidlo neobsahuje.
 • odpovedá – Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude presne odpovedať Vámi zvolenému filtrovanému textu. Opakom je pravidlo neodpovedá.
 • existuje – Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude existovat. Opakom je pravidlo neexistuje
 • odpovedá výrazu - Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude presne odpovedať zvolenému výrazu v texte. Opakom je pravidlo neodpovedá výrazu
 • odpovedá regulárnemu výrazu - Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude presne odpovedať regulárnemu výrazu vo Vami zvolenom filtrovanom texte. Opakom je pravidlo neodpovedá regulárnemu výrazu.
 • počet je väčší ako/ počet je nižšia ako/ počet je rovný
 • hodnota je väčšia ako/ hodnota je nižšia ako
 • hodnota odpovedá/ hodnota neodpovedá

Akcia pre vykonanie filtrovacieho pravidla:

Po nastavení pravidiel, aké správy budeme filtrovať, môžeme nastaviť taktiež to , čo sa s vyfiltrovanými správami bude diať. Možností je veľa, a preto si ich jednotlivo predstavíme.

webmail_filtr6.PNG

 • Presuň správu do - Značí, že vyfiltrované správy budú presunuté do konrétnej Vami zvolenej zložky, ako je prichádzajúca pošta, spam, kôš či iné už Vami vytvorené zložky.
 • Skopírovať správu do – Značí, že přijatá správa bude rovno skopírovaná do Vámi zvolenej zložky. Teda bude ako v prijatej pošte, tak aj v nejakej Vami vybranej zložke.
 • Preposlať správu na – Značí, že vyfiltrovanoá správa bude preposlaná konkrétnemu príjemcovi na jeho email.
 • Odoslať kópiu správy na – Značí, že vyfiltrovaná správa bude v kópii preposlaná na konrétneho príjemcu s tým, že originál správy zostane u Vás v schránke. 
 • Zmazať so správou – Značí, že vyfiltrovaná správa bude rovno zmazaná.
 • Nastaviť vlajky pri správe/ Pridať vlajky ku správe/ Odstrániť vlajky zo správy – Značí, že k vyfiltrovaným správam budú pridané, či odobrané vlajočky. (Platí len v prípade, že vlajočky, či iné označenie pri správe používáte).
 • Odoslať oznámenie - Značí, že si môžete nastaviť, aby Vám o prjatí týchto vyfiltrovaných správ prišla notifikácia, (teda upozornenie o prijatí týchto správ), na ľubovolný Vámi zadaný e-mail.
 • Ponechať správu v doručenej pošte – Značí, že vyfiltrovaná správa bude ponechána v doručenej pošte.
 • Zastaviť pravidlá – Značí, že Vami zadané predchádzajúce pravidlá nebudú aplikované.

Najčastejšie prípady filtrovania správ

V nasledujúcom texte si ukážeme, ako sa dá filtrovanie správ vo Vašom e-maily využiť aj inak, ako len pre triedenie doručenej pošty. 

Preposielanie správy a automatická odpoveď:

Preposielanie správ sa hodí vo chvíli, kedy potrebujeme určité spárvy, ktoré nám chodia preposlať na iného užívateľa.

webmail_filtr7.PNG

Takže najprv si vytvoríme nový filter. V našom prípade sme ho pomenovali „Miloš".

Následne zvolíme, aké správy sa budú filtrovať. V našom prípade sme si zvolili pravidlo, ktoré bude filtrovať správy, ktoré v predmete budú obsahovať názov „SLOVAKNET.SK“. Potom sme zvolili akciu Preposlať správu na e-mail milos@nazov-domeny. (Pokiaľ chceme, aby nám správa zostala v schránke a preposlala sa len kópia správy, môžeme zvoliť možnost Odoslať kópiu správy na).

K preposlanej správe môžete taktiež pridať automatickú odpoveď pre odosielateľa. To je možné nastaviť pridaním ďalšej akcie a to Odpovedať so správou. V takom prípade príjde odesielateľovi informácia napr., že na správu odpovie kolega alebo, že ďakujete za správu a v čo najkratšej dobe na ňu odpoviete. Do kolónky Moje e-mailové adresy vyplníte Vašu e-mailovou adresu. Taktiež je tu možné nastaviť periódu , ako častu bude odosielateľ dostávať Vami zvolenú odpovedeď so správou, čo nastavíte doplnením počtu dní do počet dní medzi automatickými odpoveďami.

V poslednom kroku nezabudnite na filter uložiť a nastaviť ako aktívny.

Automatické oznámenie o prijatej správe:

Oznámenie o prijatej správe je výhodné su nastviť vo chvíli, keď využívate viacero e-mailových schránok. ktoré nestáhate denne vyberať, alebo sú tak vyťažené, alebo pokiaľ chcete byť informovaný o tom,  že Vám prišiel nejaký dôležitý e-mail.

webmail_filtr8.PNG

Začneme tak, že si vytvoríme nový filter. Následne zvolíme filtrovacie pravidlá. V tomto prípade sme si zvolili filtrovanie, že predmet obsahuje pojem „FOTKY“, a že sa bude filtrovať správa, ktorá je väčšia, ako 500 KB. V akciách sme nastavili Odoslať oznámenie. Do položky e-mail sme uviedli adresu, kam sa budú oznámenia zasielať – v tomto prípade to je "info@nazov-domeny.cz". Ďalej si môžeme nastaviť text oznámenia. Teda informáciu o tom, že nám prišiel e-mail, alebo priamo odkaz na náš Zoner Webmail. Na konkrétnu schránku, kam e-mail prišiel napr. vložením URL odkazu https://webmail.zoner.com/?_user=novak@nazev-domeny (za "user=" môžete zadať názov Vašej e-mailovej schránky. V našom prípade je to "novak@nazev-domeny".

Filtrovanie nevyžiadanej pošty:

Filtorvanie nevyžiadanej pošty sa nám hodí vo chvíli, keď nám do schránky chodí väčšie množstvo pošty, o ktorú nemáte záujem.

webmail_filtr9.PNG

Začneme opäť tak, že si vytvoríme nový filtr napríklad s názvom SPAM. Následne zvolíme filtrovacie pravidlá. V tomto prípade sme si zvolili filtrovanie, že predmet filtrovanej správy obsahuje *SPAM*. Samozrejme, že pravidiel môžeme mať nastavených viac a filtrovať aj konkrétnu e-mailovú adresu, či celý predmet správy. Potom zvolíme, že správy takto vyfiltrované budú automaticky presúvané do zložky SPAM.

V prípade, že ste v návode nenašli to, čo ste hľadali, kontaktujte priamo našu zákaznícku podporu.
Vaše prípadné návrhy na zlepšenie či pripomienky a otázky môžete adresovať našej zákazníckéej podpore.