Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Filtrovacie pravidlá

Filtroanie či automatické triedenie správ, je v dnešnej dobe nutnosťou. Vďaka filtrovaniu správ si môžete výrazne uľahčiť prácu s poštou a sprehladniť Vašu e-mailovú schránku.

Pomocou filtrou môžete napríklad triediť prichádzajúce e-maily do jednotlivých zložiek. Jednoducho preposielať prichádzajúce správy ďaľším príjemcom a tiež odfiltrovť nechceú poštu do zložky spam, či ju rovno mazať.

Nastavenie filtrovania správ

Po prháslení do vašej e-mailové schránky cez Zoner webmail klinite v ľavom menu na odkaz Nastavenia a následne v ľavom menu zvolíte odkaz Filtre. Následne sa Vám zobrazia možnosti filtrovania správ:

webmail_filtr1.png

Pri každej e-mailovej schránke je  predom pripravená sada filtrov „phpscript“, ktorá obsahuje filter Z-Mail AntiSpam. Počet sád filtrov je neobmedzený a je možné medzi nimi jednoducho prepínať pomocou ozubeného kolieska "Akcie" nad príslušným stĺpcom. Dôležité však je upozorniť na to, že filtrovanie zaisťuje vždy len jedna aktívna/zapnutá sada filtrov.

V ďalšom stĺpci označenom Filtre vytvárate konkrétne filtrovacie pravidlá. Filtrovacie pravidlo založíte jednoducho a to kliknutím na tlačítko Vytvoriť – (znamienko „plus“ v pravom hornom rohu).

Vytvorenie konkrétneho filtrovacieho pravidla

Teraz si na názornom príklade ukážeme, ako nastaviť filter, ktorý nám bude správy od konkrétneho príjemcu presúvať do vytvorenej zložky.

webmail_filtr2.PNG

V prvom kroku zvolíme názov nášho filtrovacieho pravidla a to tak, že názov vložíme do pola označeného Názov filtru. V tomto prípade sme filtrovacie pravidlo, pre zjednodušenie, pomnovali „Presunutí do složky

Potom už prejdeme k samotnému filtrovaniu. Najprv je nutné nastaviť Pravidlá pre prichádzajúcu správu.

(Kompletný výpis pravidiel pre prichádzajúcu správu a ich stručný popis nájdete na konci tohoto článku)

V našem prípade sme zvolili, že odpovedajú všetky pravidlá, keďže vo filtry budeme mať nastavené pravidlo len jedno. Ďalej sme si nastavili, že sa pravidlo bude vzťahovať na odosielateľa správy. A tiež sme nastavili, že odosielateľ obsahuje e-mailovú schránku karel@nazev-domeny (Pokiaľ chceme, nastaviť viacero odosieľatelov, stačí do pola pre vloženie e-mailovej adresy zadať viac e-mailových adries. Adresy je však nutné oddeliť klávesou „Enter“)

V ďalšom kroku si ukážeme, ako nastaviť filtrovanie správ od konkrétneho príjemcu, do konkrétnej zložky.

webmail_filtr3.PNG

Na priloženom obrázku vidíte, že sme si nastavili akcie, ktoré sa s prichádzajúcim e-mailom vykonajú. Teda pomocou rolovátka sme zvolili možnosť: Presuň správu do a vybrali už vytvorenú zložku „Karel“. Akcii môžete mať samozrejme nastavených viac. Stačí ich jednoducho pridať kliknutím na tlačítko „plus“.

Teraz už ostáva len vytvorené pravidlo uložiť a uistiť sa, že máme filter nastavený, ako aktívny.

Aktivovať, mazať, či editovať už existujúci filter môžete po kliknutí na daný filter, jeho detail sa následne zobrazí v pravom stĺpci. Aktiváciu/deaktiváciu filtru môžete vykonať pomocou posuvníku v poli "Filter aktívny".

Filtrovacie pravidlá

Pravidlá pre príchádzajúcu správu:

Nastavujete ako prvný krok pri filtrovaní, Najvprv vyberiete, ako sa budú pravidlá vo filtry aplikovať. Pravidlá sa delia do troch skupín:

Odpovedajú všetky pravidlá – Znamená, že pre presunutie do zložky je nutné, aby správa splňovala všetko Vami uvedené pravidlé, ktoré ste si do filtra nastavili.

Odpovedá ktorékoľvej pravidlo – Znamená, že pre presunutie do zložky stačí, aby správa splňovala aspoň jedno Vami uvedené pravidlo.

Všetky správy – Znamená, že do složky budú presunuté všetky príchádzajúce správy

Pri samotnej tvorbe pravidel môžeme vyberať z následujúcich možností:

webmail_filtr4.png

 • Predmet – Značí, že filter budeme aplikovať na názov predmetu správy.
 • Odosielateľ – Značí, že filter budeme aplikovať na e-mailovou adresu odesilatele správy.
 • Adresát – Značí, že filter budeme aplikovať na e-mailovou adresu príjemcu správy. (Často sa hodí vo chvíli, kedy náate vo vašej e-mailovej schránke vytvorený nejaký alias).
 • Telo – Značí, že filter budeme aplikovať na obsah prichádzajúceho e-mailu.
 • Veľkosť – Značí, že filter budeme aplikovať na veľkosť pricháczajúcej správy

Filter sa vždy aplikuje na text, alebo e-mailovú adresu, ktorú si do filtrovacieho pravidla zvolíte.

webmail_filtr5.PNG

 • obsahuje – Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude obsahovať Vami zvolený filtrovaný text. Opakom je pravidlo neobsahuje.
 • odpovedá – Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odesilatel, /tělo zprávy bude přesně odpovídat Vámi zvolenému filtrovanému textu. Opakem je pravidlo neodpovídá.
 • existuje – Značí, že sa filter bude aplikovať vi chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude existovať. Opakom je pravidlo neexistuje
 • odpovedá výrazu - Značí, ža sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude presne odpovedať zvolenému výrazu v texte. Opakom je pravidlo neodpovedá výrazu
 • odpovedá regulárnemu výrazu - Značí, že sa filter bude aplikovať vo chvíli, kedy predmet/ odosielateľ, /telo správy bude presne odpovedať regulárnemu výrazu vo Vámi zvolenom filtrovanm texte. Opakom je pravidlo neodpovedá regulárnemu výrazu.
 • počet je väčší ako/ počet je nižší ako/ počet je rovný
 • hodnota je väčšia ako/ hodnota je nižľia ako
 • hodnota odpovedá/ hodnota neodpovedá

Akcia po prevedení filtrovacieho pravidla:

Po nastavení pravidiel, aké správy budeme filtrovať, môžeme nastaviť taktiež to, čo sa s vyfiltrovanými správami bude diať. Možností je veľa, a preto siich jednotlivo predstavíme.

webmail_filtr6.PNG

 • Presuň správu do - Značí, že vyfiltrované správy budú presunuté do konkrétnej Vami zvolenej zložky, ako je prichádzajúca pošta spam, kôš či iné už Vami vytvorené zložky.
 • Skopírovať správu do – Značí, že prijatá správa bude rovno skopírovaná do Vami zvolenej zložky. Teda bude ako v prijatej pošte, tak aj v nejakej Vami vybranej zložke.
 • Preposlať správu na – Značí, že vyfiltrovaná správa bude preposlaná konkrétnemu príjemcovi na jeho e-mail.
 • Odoslať kópiu správy na – Značí, že vyfiltrovaná zpráva bude v kópii preposlaná na konkrétneho príjemcu s tým, že originál správy zostane u Vás v schránke.
 • Zmazať so správou – Značí, že vyfiltrovaná správa bude rovno zmazaná.
 • Nastaviť vlajky pri správe/ Pridat vlajky ku správe/ Odstrácni vlajky zo správy – Značí, že k vyfiltrovaným správam budú pridané, či odobráné vlajočky. (Platí len v prípade, že vlajočky, či iné ozančenie pri správach používáte).
 • Odoslať oznámenie - Značí, že si môžete nastaviť, aby Vám o prijatí týchto vyfiltrovaných správ přišla notifikácia ,(tedy upozornenie o prijatí týchto správ), na ľubovolný Vami zadaný e-mail.
 • Ponechať správu v doručenej pošte – Značí, že vyfiltrovaná správa bude ponechána v doručenej pošte.
 • Zastaviť pravidlá – Značí, že Vami zadaná predchádzajúce pravidlá nebudú aplikované.

Najčastejšie prípady filtrovania správ

V následujúcom texte si ukážeme, ako sa dá filtrovanie správ vo Vašom e-maile využiť aj inak, než len pre triedenie doručenej pošty.

Preposielanie správy a automatická odpoveď:

Preposielanie správ sa hodí vo chvíli, kedy potrebujeme určité správy, ktoré nám chodia preposlať na iného užívateľa.

webmail_filtr7.PNG

Takže najprv si vytvoríme nový filter. V našom prípade sme ho pomenovali „Miloš".

Následne zvolíme, aké správy sa budú filtrovať. V našom prípade sme si zvolili pravidlo, ktoré bude filtrovať správy, ktoré v predmete budú obsahovať název „CZECHIA.COM“. Potom sme zvolili akciu Preposlať správu na e-mail milos@nazev-domeny. (Pokiaľ chceme, aby nám správa zostala v schránke a preposlala sa len kópia správy, môžeme zvoliť možnosť Odoslať kópiu správy na).

K preposlanej správe môžeme pridať automatickú odpoveď pre odosielateľa. To je možné nastaviť pridaním ďalšej akcie a to Odpovedať so správou. V takom prípade príde odosielateľovi informácie napr., že na správu odpovie kolega, alebo že ďakujete za zprávu a v čo najkratšej dobe na ňu odpoviete. Do kolonky Moje e-mailové adresy vyplníte Vašu e-mailovú adresu vrátane prípadných aliasov, nastavíte časový rozostup medzi automatickými odpoveďami v rozmedzí 0-7 dní a kliknete na tlačítko Uložiť.

Automatické oznámenie o prijatej správe:

Oznámenie prijatej správy je výhodné si nastaviť vo chvíli, kedy využívate viacero e-mailových schránok, ktoré však nestíháte denne vybierať, alebo nie sú toľlko vyťažené, alebo pokiaľ chcete byť informovaný o tom, že Vám prišel nejaký dôležitý e-mail.

webmail_filtr8.PNG

Začneme tak, že si vytvoríme nový filter. Následne zvolíme filtrovacie pravidlá. V tomto prípade sme si zvolili filtrovanie, že predmet obsahuje pojem „FOTKY“, a že sa bude filtrovať správa, ktorá je väčšia, ako 500 KB. V akciách sme nastavili Odoslať oznámenie. Do položky e-mail sme uviedli adresu, kam sa budú oznámenia zasielať – v tomto prípade to je "info@nazev-domeny.cz" Ďalej si môžeme nastaviť text oznámenia. Teda informáciu o tom, že nám přišel e-mail, a teda priamoo odkaz na náš Zoner Webmail. Na konkrétnu schránku, kam e-mail prišiel napr. vložením URL odkazu https://webmail.zoner.com/?_user=novak@nazev-domeny (za "user=" môžete zadať názov Vašej e-mailovej schránky. V našom prípade je to "novak@nazev-domeny".