Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Webový súborový manažér FileVista

FileVista je webový súborový manažér (pre jedného užívateľa použitie zadarmo), ktorý je založený na technológii ASP.NET 4.0.
Tato webová aplikácia ponúka základné funkcie pre správu súborového systému pomocou webového prehliadača. Aplikáciu FileVista je možné na serveroch spoločnosti ZONER software, a.s. prevádzkovať vo webhostingovom programe Windows, ktorý má podporu ASP.NET 4.5 a vyšší alebo na všetkých serverhostingových službách, založených na operačnom systéme Windows Server 2008 a vyššom.

Stránky produktu:

Základné funkcie pre prácu so súbormi a adresármi:

 • Vytváranie a prechádzanie štruktúry adresárov
 • Kopírovanie, presun, mazanie a premenovanie súborov a adresárov
 • Upload souborov
 • Download souborov priamo alebo skomprimovaných do .ZIP
 • Download adresárov skomprimovaných do .ZIP
 • Komprimácia a dekomprimácia súborov a adresárov

Postup pre získanie a spustenie FileVista:

 • Balíček FileVista Web Deploy Package stiahnete zde
  Nesťahovať FileVista v4.6 Installer - nie je možné použiť pre webhostingové prostredie.
 • Zo stiahnutého archívu vykopírujte adresár FileVista
 • obrazek 1

 • Pomocou FTP skopírujte adresár FileVista do priestoru webu. Názov adresáru môžete zachovať alebo ho premenovať podľa seba
 • Cez centrum administrácie vytvorte aplikáciu nad adresárom, ktorý ste na FTP nahrali. Aplikácia musí byť umiestnená do niektorého aplikačného poolu s verziou .NET 4.0 alebo vyššou
 • Do webového prehliadača zadajte adresu vytvorenej aplikácie, mali by ste sa dostať na uvítaciu stránku - Welcome to the Configuration Wizard.
 • obrazek 2

 • Teraz pokračujte v konfigurácii databázy - všetko môžete ponechať a pokračovať ďalej
 • obrazek 3

 • Po konfigurácii databázy prebehne test konfigurácie. Všetky testy by mali byť v stave OK
 • obrazek 4

 • Teraz dokončíte inštaláciu zadaním loginu a hesla administrátora. Aplikácia v túto chvíľu nepodporuje Slovenčinu a preto ponechajte Default Cultrure: English (United States)
 • Parametre Root Folder Name a Root Folder Path teraz neni treba meniť. Tieto informácie zmeníte neskôr v administrácií
 • obrazek 5

 • Inštalácia bola úspešne dokončená - The configuration wizard was successully. Teraz môžete prejsť ku konfigurácií samotnej aplikácie
 • obrazek 6

 • Výber licencie, v našom prípade Free licence mode (1 user)
 • obrazek 7

 • Prihlásenie do aplikácie - Welcome ti FileVista
 • obrazek 8

 • Po prihlásení do aplikácie a môžete spravovať súbory a adresáre
 • obrazek 9

Prístup do celého /wwwroot adresára

  • Pokiaľ potrebujete pristupovať k celej prezentácii, čo je celý adresár /wwwroot, ktorý vidíte na FTP, je nutné vytvoriť nový root folder v administrácií FileVista
  • Do administrácie sa dostanete rozbalením menu v pravom hornom rohu a vyberiete Administration

obrazek 10

  • Nový Root Folder vytvoríte v sekcií Root Folders, kde pravým tlačítkom myši vyberiete New Root Folder

obrazek 11

  • Pre prístup do celého wwwroot adresára potrebujete nový Root Folder nastaviť takto. Vyplňte parametre Name a Path podľa screenshotu a kliknite na tlačítko Add v sekcií Allowed groups or users. Tím prejdete do sekcie pre pridanie užívateľov a skupín, ktoré budú mať do tejto zložky oprávnenie.

obrazek 12

  • V sekcií Allowed groups or users pomocou tlačítka Find Now vyhľadajte dostupných užívateľov a skupiny. Vyberte skupinu Administrators a výber potvrďte tlačítkom Select

obrazek 13

  • Nový Root Folder uvidíte po novom prihlásení do aplikácie

obrazek 14

 • Pôvodný Test Root Folder môžete v administrácií vymazať
Upozornenie
Návod je len orientačný a spoločnosť ZONER s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú chybnú konfiguráciu aplikácie alebo zneužitie zákazníkovej prezentácie v dôsledku možných nedostatkov v uvedenej aplikácii.