Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Expirácia domény CZ

V prípade, že nie je registrácia doménového mena pred dňom expirácie predĺžená, vstupuje doménové meno v deň expirácie na dobu 60 dní do tzv. ochrannej lehoty. Behom tohoto obdobia je možné doménu kedykoľvek predĺžiť uhradením poplatkov za predĺženie.

Fáza ochrannej lehoty

  1. Behom prvých 30 dní ochrannej lehoty zostáva doména plne funkčná a je možné ju kedykoľvec predĺžiť uhradením poplatku za predĺženie.
  2. V 31. deň ochrannej lehoty dôjde k zrušeniu delegácie doménového mena, čo znamená, že na doméne prestanú fungovať všetky služby ako webová prezentácia alebo pošta. Aj v tejto fáze je možné doménu sfunkčniť a predĺžiť uhradením poplatku za predĺženie registrácie.

Registrácia doménového mena zaniká uplynutím ochrannej lehoty, pokiaľ v jej priebehu nedôjde k predĺženiu registrácie.