Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Expirácia generickej domény COM, NET, INFO, ORG, BIZ

Po dátume expirácie doménového mena nasledujú 3 fázy:

Ochranná lehota

V prípade, že registrácia doménového mena nie je predo dňom expirácie predĺžená, vstupuje doménové meno v deň expirácie na dobu 28 dnído tzv. ochrannej lehoty. Behom tohoto obdobia na doméne nie je možné vykonávať zmeny (name servery, aktualizácie kontaktov) a je zakázaná zmena registrátora. Doménu je možné kedykoľvek behom tejto lehoty predĺžiť uhradením štandardného poplatku za predĺženie. Po skončení ochranné lehoty začína fáza "Redemption Grace Period".

Redemption grace period

Tato fáza začína po 28 dňoch od dátumu expirácie a trvá 30 dní. Doména nie je funkčná (nezobrazuje sa prezentácia a nefungujú poštové služby), doménu nie je možné previesť k inému registrátorovi ani na nej vykonávať akékoľvek zmeny (kontakty, name servery atd.). Behom tejto 30dňovej lehoty môže majiteľ doménu predĺžiť len na základe uhradenia výrazne vyššieho poplatku.

Pending delete

Po skončení stavu Redemption Grace Period prechádza doména na 5 dní do stavu "Pending delete", keď už nie je možné ju obnoviť. Potom je uvoľnená a je možné ju znovu zaregistrovať.