Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Delegovanie práv

Funkcia delegovania práv umožňuje prideliť  práva pre správu DNS alebo hostingu na iný zákaznícky účet. Delegovánie je možné využiž, pokiaľ spravujete služby pre Vašich zákazníkov, alebo napríklad k poskytnutiu prístupových údajov firme, ktorá Vám vytvára alebo spravuje internetové stránky.  

Typy oprávnení

DNS

Delegovaná doména sa objaví na cieľovom účte v sekcii prehľad služieb. Delegovaný účet je schopný vykonávať ľubovolnú editáciu DNS záznamov domény.

Hosting 

V tomto prípade sa na cieľovom účte zobrazí daná hostingová služba v sekcii Zoznam služieb. Tu je možné využívať všetky funkcie pre správu hostingu, ako je napr. správa FTP, SQL databáz atď. podľa zvoleného hostingového variantu.

Nastavenie delegovania práv pre iný účet

Túto funkciu nájdete po prihlásení do centra administrácie v menu pod Vašim zákaznickym číslom v pravom hornom rohu stránky. Stačí teda kliknúť na zákaznicke číslo a ďalej na Delegovanie práv.


Otvorí sa Vám formulár, kde stačí zadať číslo zákaznickeho účtu, na ktorý budete delegovať práva
, prípadne môžete žiadosť doplniť o meno či časť mena domény o ktorú sa jedná.

Východie nastavenia - vyhľadávací formulár je nastavený tak, aby vždy vyhľadal všetky delegované oprávnenia na zákaznickom účte. Pokiaľ potrebujete hromadne nastaviť delegovanie práv všetkých domén na zákaznickom účte, stačí do pola Doménové meno vložiť znak * a do pola Delegovaný účet vložiť cieľový zákaznicky účet.


Po kliknutí na tlačítko Odoslať sa Vám zobrazí výpis všetkých domén, ktoré zodpovedajú Vášmu filtru. Pre pridelenie práv stačí kliknúť na príslušné tlačítko – teda tlačítko v stĺpci DNS alebo hosting.