Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

DE - Nemecko

http://www.denic.de/

Registrácia

 • doménu DE môže registrovať každý žiadateľ bez obmedzení, teda aj zahraničné osoby a firmy
 • automaticky poskytujeme zdarma nemecký administračný kontakt, ktorý je pre registráciu domény potrebný

Predĺženie

 • je registrom vykonané v deň expirácie
 • v prípade ak nie je predlĺženie uhradené včas, je potom možné doménu obnoviť ešte do 28 dní po expirácií
 • doména po expirácií spadá do karantény (TRANSIT) a v takom prípade register zasiela držiteľovi domény klasickou poštou heslo, na základe ktorého je na webe registra možné získať auth-id, nutné k obnoveniu domény

Transfer

 • na základe autorizačného kódu (auth-id)
 • spoplatnený, doména je pri nom predĺžená o 1 rok od dátumu prevodu

DNS

 • DNS-check; v prípade vlastných nameserverov (DNS) je nutné mať na nich doménu už korektne nastavenou
 • kontrolu je možné vykonať tu: https://www.denic.de/en/service/tools/nast
 • zmenu nameserverov vykonávame na základe autorizovanej požiadavky

Zmena vlastníka

 • offline, teda na základe papierového formulára s notársky overenými podpismi oboch zúčastnených strán