Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Základné informácie o databázach

Databázu je možné definovať ako systém pre ukladanie dát a ich následné spracovanie. Prirovnať ju môžeme ku klasickej kartotéke, ktorá obsahuje rôzne dáta radené podľa nejakého systému, napr. písmen. Využívajú sa pri tvorbe webových prezentácií pre prácu s dátami, ktorá sa môžu naťahovať podľa konkrétnych otázok na informácie dynamicky priamo na stránky.

MySQL databáza

MySQL je Open Source RDBMS (Relational Database Management System - slovensky "Systém pre správu relačnej databázy"), ktorý umožňuje za pomoci SQL príkazov ukladanie a správu dát v databáze. Správa databáze je možná za pomocí niektorých programovacích jazykov, z ktorých je na našich serveroch používaný predovšetkým skriptovací jazyk PHP. MySQL sa najbežnejšie uplatňuje pri tvorbe webových aplikácií a stal sa veľmi populárnou náhradou databázových produktov ako napr. v minulosti často používané ODBC spojenie na databázu MS Access predovšetkým vďaka svojej výkonnosti a stabilite.

Pokiaľ využívate službu, ktorá podporuje používanie MySQL databázy, máte možnosť zriadiť si takú databázu na Vašom účte v Centru administrácie v detailoch služby. Názov databázy je obmedzený na maximálne 16 znakov s tým, že sú povolené len alfanumerické znaky.

Viac informácií k MySQL databáze je možné získať na týchto stránkach: http://www.mysql.com

Databázy MySQL môžete využíť pri programoch: