Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Čo je to LOCK TABLES ?

MySQL umožňuje, aby klientská session uzamkla tabuľku a umožnila spoluprácu s inými session, alebo zabránila iné session modifikovať tabuľky v dobe, kedy potrebuje výhradný prístup. Session môže zámky nastaviť či uvolniť len pre seba. Session nemôže používať zámky iné session ani ich uvolniť.

Použitie:

LOCK TABLES tabuľka READ / tabuľka WRITE - uzamknutie danej tabuľky pre čítanie alebo zápis:

READ
- session so zámkom môže z tabuľky iba čítať
- je možné nastaviť tento zámok zároveň pre viacero session
- tabuľku môžu čítať aj ďalšie session bez zámku

WRITE
- session so zámkom môže čítať aj zapisovať do tabuľky
- pokiaľ zámok nie je uvoľnený, do tabuľky nemôže pristupovať iná session
- požiadavky na uzamknutie tabuľky od iných session budú blokované

UNLOCK TABLES - odomknutie všetkých zámkov danej session

Všetky zámky, ktoré session potrebuje, je potrebné nastaviť naraz. Session má potom prístup len k takto uzamknutým tabuľkám.