Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Čo je to FTP klient a ako ho použiť?

 • FTP (File transport protocol) - Protokol používaný pre prenos súborov Vašej prezentácie na diskový priestor u poskytovateľa hostingových služieb, za ktorého budú Vaše stránky prezentované.
 • FTP priestor - diskový priestor vyhradený na servery pre Vašu prezentáciu.

Pre prácu s FTP je potrebné mať nejaký program - či už je to váš browser, či nejaký zo špeciálnych FTP klientov bez ktorého sa rovnako pre plnohodnotný FTP prístup nezaobídete. FTP klient vám umožní (aj hromadné) operácie so súbormi a adresármi, ako sú napr. kopírovanie, mazanie, editácia, premenovávanie, uploadovanie dát na server a ich download zo serveru na Váš počítač. V FTP klientovi je potrebné nadefinovať prístup ku vzdialenému serveru.

Pre prácu s FTP je možné využívať minimálne dva spôsoby:

 • Pomocou FTP klienta - programu vo Vašom počítači.
 • Pomocou webového rozhrania - v prípade, že ich Váš webhoster poskytuje.

Webové rozhranie však, narozdiel od FTP klienta, máva spravidla obmedzené možnosti operácií. FTP klient Vám umožní (aj hromadné) operácie so súbormi a adresármi, ako sú napr. kopírovanie, mazanie, editácia, premenovávanie, nahrávanie dát na server a ich sťahovanie zo serveru na Váš počítač. Je preto výhodnejšie venovať krátky čas nadefinovaniu pripojenia FTP klienta.

Spravidla je potreba zadať tri základné údaje:

 • Názov FTP serveru - obvykle v tvare: ftp.nazov-domeny.sk
 • Užívateľa
 • Prístupové heslo

Vhodné je tiež "Použiť pasívny režim prenosu (ako WWW browser)". Túto voľbu je možné nastaviť vo väčšine FTP klientov buďto priamo pri definovaní spojenia alebo niekde v nastavení klienta. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, môže sa stať, že budete mať problémy pri spojení či pri prenosu cez niektoré internetové rozhranie.

V prípade, že chcete predísť možným problémom, doporučujeme si nastaviť pasívny režim prenosu pri všetkých FTP pripojeniach. V FTP klientovi Total Commander je táto možnosť v ponuke: Konfigurácia - Možnosti - FTP - zaškrtnúť Štandardne používať pasívny režim.

Nižšie je uvedený príklad nastavenia pasívneho režimu prenosu v diskovom manažérovi Total Commander, ktorý má zabudovaného FTP klienta.

Príklad nastavení pripojenia k FTP pomocou klienta Total Commander:

 • Kliknite v menu na položku "Sieť" - "FTP - pripojiť sa".
 • Objaví sa zoznam nastavených pripojení k FTP serverom. Pokiaľ ešte žiadny nemáte nastavený, kliknite na "Nové pripojenie..." a nadefinujte prístupové údaje, ktoré sú uvedené vyššie.
 • Pokiaľ si prajete nadefinovať nové pripojenie, kliknite na "Nové pripojenie..."
 • Zadajte vyššie uvedené prístupové údaje a zatrhnite políčko "Použiť pasívny režim prenosu (ako WWW prehliadač)".
 • Kliknite na OK a pripojte sa.

Po pripojení ste pripravený na prácu s FTP. Operácie so súbormi a adresármi je možné zaistiť pomocou preťaženia myšou, klávesovou skratkou, kliknutím na príslušnú voľbu, atď. Každý FTP klient ponúka iné prostredie a preto je len na Vás, ktorý si vyberiete pre pohodlnú prácu s FTP.

Pokiaľ sa Vám nedarí pomocou Vašeho klienta pripojiť k FTP, je najčastejšou príčinou tohoto problému blokácia spojenia zo strany Vášho bezpečnostného softwaru napríklad antivírového programu alebo firewallu. V takom prípade je potrebné toto spojenie na Vašom softwary povoliť.

Odkazy na stránky obľúbených FTP klientov