Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Blacklist

V tejto nápověde Vám ukážeme, ako v prostredí Webmailu jednoducho vytvoriť blacklistovací filter, ktorý slúží k blokovaniu prichádzajúcich správ od konkrétnych odosielateľov na základe ich emailovej adresy, domény, alebo aj blokácii opakujúcich sa správ na základe textu v predmete, alebo tele správy.

Nastavenia

  • Blacklistovacie pravidlo si môžete vytvoriť cez prostredie Webmail v Nastavenia -> Filtry -> Vytvoriť
  • Po vytvorení filtru je nutné ho pohybom myši presunúť nad filter Z-Mail AntiSpam viď. ľavý stĺpec na obrázku nižšie
  • Názov filtru môžete použiť vlastné, na obrázku nižšie vyplnené ako "Blacklist"
  • V poli Rozsah zvoľte možnosť Odpovedá ktorékoľvek pravidlo viď. obrázok nižšie
  • V spodnej časti nazvanej Akcie je nutné nastaviť spôsob, ako má byť so správami naložené. V tomto prípade je tu zvolená možnosť Zmazať správu, ktorú môžete prípadne nahradiť možnosžou Zahodiť a informovať odosielateľa. Ako následujúcu akciu nastavte možnosť Zastaviť pravidlá viď. obrázok nižšie
  • Pokiaľ pre zablokoanie daného odosielateľa musíte použiť kombináciu viac pravidiel, napríklad zhoda domény, odosielateľa a textu v tele správy, je nutné použíť samostatný blacklistovací filter, kde v poli Rozsah zvolíte možnosť Odpovedajú všetky pravidlá

Ukážkové pravidlá

Na obrázku nižšie nájdete štyri rôzne ukážkové filtrovacie pravidlá, ktoré môžete použíť ako šablónu pre rôzne scenáre. Vysvetlenie tíchto pravidiel tiež nájdete v bodech nižšie:

  • prvé pravidlo zmaže každú prichádzajúcu správu od odosielateľa, ktorého emailová adresa je blokovaná-adresa@domena.cz
  • druhé pravidlo zmaže každú prichádzajúcu správu od odosielateľa, ktorého emailová adresa leží na doméne blokovana-domena.com
  • tretie pravidlo zmaže každú príchádzajúcu správu, ktorej predmet obsahuje text "zľava na bazény 30%"
  • štvrté pravidlo zmaže každú prichádzajúcu správu, ktorá v tele obsahuje text "lacné teflonové panvice"