Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Bezpečné heslo k e-mailovej schránke

V posledných rokoch výrazne vzrástol počet útokov na e-mailové schránky. Účelom nižiše uvedeného návodu je poukázať na aspekty ovplyvňujúce prelomiteľnosť hesla a zároveň odporučiť, aké heslo je pre zabezpečenie vašej e-mailové schránky vhodné.

Co ovplyvňuje ilu hesla

1) Počet znakov

 •  Počet znakov je asi najpodstatnejším faktorom sily hesla. Obecne platí, že čím dlhšie heslo je, tým je zložitejšie jeho prelomenie. S tým klesá aj riziko, že sa útočník dostane k dátam vašej e-mailovej schránky.

Odporúčame:

 • vytvárať heslá s minimálne 10 znakmi

2) Obsah hesla

 • Obsah hesla rozhoduje o tom, ako rýchlo bude útočník schopný heslo uhádnuť. Tu platí, že bežne používané slovné spojenia (dohľadatelné v slovníku) je ľahšie prelomiť, ako náhodne poskladané znaky, ktoré je zjavne nemožné nájsť v slovníku. Ďalej nie je vhodné používať osobné údaje vlastníka schránky, ako sú dátum narodenia a meno, pretože útočník si môže dané údaje veľmi ľahko dohľadať a použiť ich k prelomeniu hesla.

Odporúčame:

 • nepoužívať v hesle vlastné mená
 • nepoužívať v hesle bežne používané slovné spojenia obsiahnuté v slovníkoch
 • nepoužívať v hesle osobné údaje, ako sú dátum narodenia, dátum významných udalostí a podobne

3) Použité znaky

 • Použitíie rozdielnych znakov v hesle výrazne sťažuje útočníkovi prelomiť heslo ku schránke, pretože obyčajnému slovníkovému útoku môže toto nastavenie výrazne sťažiť prelomenie hesla.

Odporúčame:

 • používať v hesle kombinácie veľkých a malých písmen
 • používať v hesle číslice
 • používať v hesle špeciálne znaky (.@#$%&*+-_/\*?) 

Bezpečné heslo

 • malo by obsahovať aspoň 10 znakov
 • malo by obsahovať náhodná slovné spojenia nedefinované v slovníku
 • malo by obsahovať veľké a malé písmená číslice a špeciálne znaky

Odporúčame k prečítaniu :