Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

AT - Rakúsko

http://www.nic.at/

Registrácia

  • doménu AT si môže zaregistrovať každý žiadateľ bez obmedzenia, teda aj zahraničné osoby a firmy

Predĺženie

  • predĺženie je potrebné zadať dostatočnú dobu pred expiráciou; výzvy k úhrade preto zasuelame 45 dní dopredu
  • rakúský register potom doménu reálne predĺži až v deň expirácie
  • doménu je možné obnoviť ešte 30 dní po expirácii

Transfer

  • prevod domény zaháji nový registrátor, držiteľ potom transfer potvrdí v emaily

Zmena DNS serverov

Zmena vlastníka

  • na základe písomnej žiadosti s úredne overenými podpismi oboch zúčastnených strán
  • zadarmo