Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Presmerovanie HTTP na HTTPS

Apache Webserver

Pokiaľ používate populárny webový server Apache, môžete ľahko presmerovať všetok chod z nezabezpečeného HTTP na HTTPS. Pokiaľ návštevník pôjde na váš web, bude presmerovaný na zabezpečený HTTPS protokol.

Logo Apache Web server

Pokiaľ ste správca serveru, môžete toto nastavenie vykonať v súbore httpd.conf pomocou konfigurácie nižšie. Pokiaľ správcom nie ste a využívate webhosting, môžete presmerovanie vyriešiť pomocou súboru .htaccess. Do zložky, ktorú chcete presmerovať na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfiguráciou:


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Na servery je nutné zapnutie modulu mod_rewrite, čo však u väčšiny webhostingov nie je prekážkou.
Pokiaľ nechcete presmerovať celý web, ale len jednu konkrétnu stránku, použite túto konfiguráciu:

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

nginx

Logo nginx

Pre presmerovanie na servery nginx pridajte tučný riadok do konfigurácie serveru:

server {
listen 80;
server_name nazov-domeny.sk www.nazov-domeny.sk;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}

server {
listen 443;
server_name my.domain.com;

ssl on;

[....]
}