Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Ako si overiť podporu HTTP/2 na servery

Protokol HTTP/2 (skôr SPDY) nahradzuje starý protokol HTTP 1.1 pre prehliadanie webových stránok. Je výrazne rýchlejšie, spojenie so serverom prebieha efektivnejšie a komunikácia s prehliadačom je plne šifrovaná. Protokol je stále vo fáze svojho rozvoja, čo znamená, že ho nepodporujú všetky webové servery. Tento článok nápovedy bol vytvorený preto, aby ste mohli skontrolovať podporu HTTP/2 na webovom servery.

Kontrola HTTP/2 v Chrome a Firefoxe

Oba zmienené prehliadače umožňujú zobrazenie detailných informácií v rozšírených možnostiach pre vývojárov. Do konzole prehliadača sa dostanete v oboch prehliadačoch cez tlačítko F12. Nezabudnite, že pokiaľ v konzole nevidíte informácie o otvorenej stránke, je potreba ju načítať znovu (F5).

V Chrome choďte do záložky Network a nájdite si záhlavie stĺpcov so zobrazenými informáciami. Teraz je potreba kliknúť na záhlavie stĺpcov a pridať možnosť Protocol.

Zobrazení Protocol v konzoli Chrome

Zobrazenie stĺpca Protocol v konzoli Chrome

Potom konzolu obnovte (F5) a na jednotlivých riadkoch vidíte otvorené spojenia súvisiace s danou stránkou; tá spojenia, ktoré majú v stĺpci uvedené spdy alebo http/2 sú načítané cez protokol HTTP/2. V opačnom prípade vidíte informácie o použití http/1.1 protokolu.

Kontrola HTTP/2 v konzoli Chrome

Kontrola HTTP/2 v konzoli Chrome

Vo Firefoxe nájdete informácie o HTTP/2 opäť v konzole dostupné cez klávesu F12 (príp. Ctrl+Shift+L v Linuxe). V konzole vyberte záložku Sieť (výber ostatných môžete zrušiť). Potom obnovte otvorenú stránku a v konzole uvidíte detail otvorených spojení s daným serverom. Údaj HTTP/2.0 indikuje aktívne HTTP/2 spojenie; v opačnom prípade v konzole uvidíte HTTP/1.1.

Kontrola HTTP/2 v konzole Firefoxu

Kontrola HTTP/2 v konzole Firefoxu

Pri oboch prehliadačoch je možné overiť pripojenie pomocou HTTP/2 tiež v detaile sieťových pripojení. Vo Firefoxe uvidíte protokol otvorených spojení v dialógu about:networking. Stačí si toto spojenie vložiť do adresného riadku. Stĺpec SPDY označuje spojenie pomocou HTTP/2 a riadky s True sú aktivne HTTP/2 spojenie.

V Chrome podobným spôsobom vložte do adresného riadku chrome://net-internals/#http2 a uvidíte spojenia otvorené cez protokol HTTP/2.

Kontrola HTTP/2 s doplnkom prehliadača

Pokiaľ pri každom webe nechcete chodiť konzole prehliadača, tak je možné nainštalovať do prehliadača doplnok, ktorý používanie HTTP/2 graficky zobrazí. Pre oba prehliadače existuje doplnok HTTP/2 and SPDY indicator. Stiahnuť ho môžete priamo vo vašom prehliadači a ponuke doplnkov. Na webe s aktívnym HTTP/2 doplnok ukáže symbol modrého blesku; pokiaľ naopak nie je HTTP/2 aktívne, tak nie je blesk vyfarbený.


Kontrola HTTP/2 pomocou doplnku prehliadača

Ostatné spôsoby overenia

Okrem vyššie uvedených možností existujú aj iné možnosti ako overiť, že web používa HTTP/2. Môžete využiť webové kontroly ako HTTP/2 Test. Ten jednoducho ukáže možnosť využitia HTTP/2 na zadanej doméne. 

Ak máte k dispozícii terminál, tak môžete HTTP/2 na doméne overiť jednoducho cez CURL príkazom curl --http2 -I https://www.google.com/. Ak obdržíte chybu Unsupported protocol error, tak je potreba upgradovať na novšiu verziu curl s podporou HTTP/2, alebo skompilovať curl s podporou nového protokolu. Viac nájdete tu.