Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Adresár

Do osobného adresára môžete ukladať adresy najčastejších príjemcov vašich správ.

Osobný adresár

Meno a Priezvisko
Vložte meno a priezvisko kontaktu. Môžete tiežké pridať ďalšie kontaktné údaje a informácie. Každú položku môžete zmazať

E-mailová adresa
Táto položka musí obsahovať správnu adresu elektronickej pošty. Tá sa skladá z dvoch častí - ména a názvu domény (napr.: eva@adam.cz). Ak je e-mailová adresa nesprávna, správa nemôže byť doručená a Vám sa vráti nedoručenka. E-mailovú adresu tiež možné vložiť z prijatej spravy - vedľa adresy odosilateľa je na to určená ikonka.

<!--

V ďalšej časti môžete s adresárom ďalej pracovať:

Ďalšie funkcie

Import adresára
--!> Môžete nahrať kontakty z existujúceho adresára kontaktov. Momentálne podporujeme kontakty vo formáte vCard alebo CSV (comma-separated).

Export adresára
Údaje v adresári môžete tiež vyexportovať do súboru a neskôr ich nahrať do iného programu, pokiaľ s takými dátami dokáže pracovať.

Import adresára
Webové rozhranie webmail.zoner.com umožňuje import kontaktov cez možnosť "import" v Adresári.

Následne stačí vybrať súbor z vášho počítača pomocou tlačidla Zvoliť súbory.

Kontakty môžete nahrať vo formáte vCard alebo CSV (comma-separated).

Formát CSV, však musí spĺňať následujúce podmienky:

- hodnoty musia byť oddelené čiarkou
- prvý riadok musí obsahovať popis stĺpcov
- korektný import diakritiky je zabezpečený vo formáte UTF-8

Ak sa vám automaticky súbor vygeneroval s bodkočiarkami, odporúčame ho otvoríť v poznámkovom bloku alebo inom textovom editore a použiť možnosť "nahradiť". Kde namiesto ";" nastavíte "," s možnosťou nahradiť všetko.