Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Administrácia MS SQL databázy cez web

Webové rozhranie pre administráciu databázy MSSQL nájdete na adrese http://sql.{server}

MS SQL 2012

Pre najnovší Microsoft SQL Server 2012 je súčasné webové rozhranie nekompatibilné. Administráciu je možné vykonávať napríklad pomocou volne dostupných nástrojov - Microsoft SQL Server 2012 Express a Visual Studio Express.